Mykoplasmatest

”Den nya könssjukdomen”: lika vanlig eller kanske vanligare än klamydia enligt Folkhälsoinstitutet.
I lager

  • Test för att ta reda på om du har mykoplasma
  • Svaga symptom kan göra det svårt att avgöra om du har sjukdomen
  • Testa enkelt själv
  • Vi kan hjälpa dig med e-recept
  • Fri frakt

Medicinsk expert

”Mykoplasma (genitalium) saknar svensk statistik eftersom den inte är anmälningspliktig. Infektionen förekommer ofta samtidigt med klamydia och utsätts därmed för samma antibiotika. Eftersom mykoplasma lättare utvecklar resistens så kan man förutsätta att den så småningom kommer att vara resistent mot den antibiotika som används vid klamydiabehandling. Dynamic Codes test för mykoplasma bestämmer bakteriens resistens mot den typ av antibiotika som man vanligen använder vid klamydiabehandling."

Anders Selbing, specialistläkare inom obstetrik och gynekologi. Har varit klinikchef på Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Mykoplasma sägs ofta vara den nya könssjukdomen i Sverige. Både kvinnor och män kan smittas av mykoplasma, men den kan vara svår att upptäcka eftersom många får inga eller väldigt svaga symptom. Dessutom liknar symptomen de som uppstår vid klamydia. Exempel på symptom som kan uppstå av mykoplasma är klåda i underlivet, flytningar (ur urinröret för män) samt sveda när du kissar. Obehandlad mykoplasma kan leda till komplikationer som infektion i livmoderhalsen, livmodern och äggledare hos kvinnor och urinvägsinfektion, bitestikelinflammation och prostatabesvär hos män. Misstänker du att du har blivit smittad eller om du har haft oskyddat sex kan du beställa ett självtest från oss.

Beställ vårt självtest för mykoplasma

När du beställer hem vårt självtest för mykoplasma, skickar vi med allt du behöver för att smidigt kunna genomföra testet hemma och sedan skicka in det till oss för analys. Testmaterialet skickas till dig i ett diskret kuvert. Det innehåller instruktionsmaterial, returpaket, analyskod samt testmaterial i form av en vaginalprovpinne för kvinnor eller en urinprovsticka för män. Instruktionerna för testet är tydliga och gör det lätt att genomföra det. När du har gjort testet skickar du tillbaka det till oss i returförpackningen.

Vi analyserar ditt test och ger svar inom 24 timmar

När testet har kommit fram till oss analyserar vi det i vårt kvalitetssäkrade laboratorium. Inom 24 timmar efter att det har anlänt till oss (under helgfri måndag till fredag) finns ditt resultat färdigt att hämtas ut via vår hemsida, www.dynamiccode.com. För att se resultatet behöver du ha den analyskod som skickas med testmaterialet. Det här gör att processen är diskret och ingen annan kan se att du har testat dig. Resultatet du får är 99,5 procent säkert och går snabbare än om du skulle gått till en vårdcentral.

Restistensbedömning av mykoplasmabakterier

Det blir allt vanligare att mykoplasmabaktererier är resistenta mot en viss typ av antibiotika. Om ditt prov innehåller mykoplasmabakterier kommer vi även att göra en s k resistensbedömning för att du ska få rätt sorts antibiotika.

Vad händer sen?

Visar sig testet vara positivt – alltså att du har mykoplasma, så kan vi hjälpa dig med att komma i kontakt med en digital vårdgivare som vi samarbetar med. Om du skulle vilja testa dig för fler könssjukdomar kan vi även hjälpa dig med det. Mykoplasma har symptom som påminner mycket om klamydiasymptom och har du inte mykoplasma kan det istället vara så att du har klamydia.

Detta test är ackrediterat av Swedac enligt standarden ISO 17025.

swedac_ackreditering_.jpeg

Läs fullständigt produktdatablad

Relaterade produkter

Hur vårt koncept fungerar

Våra DNA-tester

Här säljer vi DNA-tester utvecklade av oss på Dynamic Code AB. Det är tester baserade på DNA- och proteinteknik. Provtagningspaketen är CE-märkta och alla tester analyseras i Dynamic Codes kvalitetssäkrade laboratorium – helt anonymt. 

Dynamic Code har hela kedjan från utveckling av test och produktion av provtagningspaket, till analys och distribution av provsvar. Det gör att vi kan garantera högsta kvalitet och säkerhet genom hela kedjan. Alla analyser görs i Dynamic Codes eget laboratorium och all personal har lång erfarenhet av laborativa rutinanalyser. För att säkerställa högsta säkerhet arbetar vi enligt ett väl utvecklat kvalitetssäkringssystem. Som en del i detta finns full spårbarhet på alla analyser, ner till varje enskilt prov.