Tester med kvinnohälsa i fokus

  • Bakteriell vaginos och Candida

    Klåda i underlivet? Symptomen för bakteriell vaginos och svamp är mycket lika men de ska behandlas på olika sätt. Därför är det värdefullt att provta sig för båda samtidigt.
  • HPV

    Provta dig för HPV som kan orsaka cellförändringar – säkert och bekvämt hemma.
  • Urinvägsinfektion kvinna

    Urinvägsinfektion orsakas av olika bakterier. Med vårt självprovtagningskit för urinvägsinfektion får du snabb hjälp, säker diagnos och rätt behandling - var du än befinner dig!

Egenprovtagning för kvinnohälsa

Efter att tidigare ha varit i skymundan har kvinnokroppens hälsa fått större fokus från vård och forskning tack vare digitalisering, e-hälsa och självprovtagning. För oss på Dynamic Code är det viktiga framsteg. Vi ser det som en självklarhet att till exempel vaginal hälsa – som tidigare har varit tabu att tala om – idag enkelt ska kunna testas och behandlas.

Var femte till var tionde menstruerande kvinna drabbas av bakteriell vaginos. En infektion som ofta kan ha snarlika symptom till svamp i underlivet (Candida). Med våra självprovtagningskit kan du utföra tester för både bakteriell vaginos och Candida såväl som HPV och urinvägsinfektion. Direkt från hemmet.