Kvinnohälsa

  • Bakteriell vaginos och Candida

    Klåda i underlivet? Symptomen för bakteriell vaginos och svamp är mycket lika men de ska behandlas på olika sätt. Därför är det värdefullt att provta sig för båda samtidigt.
  • HPV

    Provta dig för HPV som kan orsaka cellförändringar – säkert och bekvämt hemma.
  • Urinvägsinfektion kvinna

    Urinvägsinfektion orsakas av olika bakterier. Med vårt självprovtagningskit för urinvägsinfektion får du snabb hjälp, säker diagnos och rätt behandling - var du än befinner dig!

Kvinnohälsa - ett fokusområde för Dynamic Code

Kvinnohälsa är ett område som traditionellt är förbisett inom forskningen, läkemedelsindustrin och vården. Där kan digitalisering, e-hälsa och självprovtagning vara kraftfulla verktyg för att göra vården mer jämlik.

Ett exempel är vaginal hälsa, ett ämne som det inte pratas tillräckligt mycket om. Bakteriell vaginos är vanligt bland kvinnor och drabbar mellan var femte till var tionde kvinna, som har mens. Symptomen är besvärande och det kan vara svårt att skilja dem från Candida (svamp i underlivet). Därför har vi utvecklat ett självprovtagningskit som låter dig provta för både bakteriell vaginos och Candida på samma gång.

Vi har även ett självprovtagningskit för urinvägsinfektion hos kvinnor samt ett HPV-kit som lanseras under våren 2021.