Test för HPV

Testa dig för HPV som kan orsaka cancer – säkert och bekvämt hemma. Lanseras under våren 2021.
Ej i lager

  • Testar de 14 virusstammarna som kan orsaka cancer
  • Enkel provtagning hemma
  • Svar inom 5 vardagar efter provet ankommit till laboratoriet
     

HPV, humant papillomvirus, är en grupp på över 200 virus som kan smitta vid hud- eller slemhinnekontakt, som vid oskyddat sex. De 14 HPV-stammarna som kan ge upphov till cellförändringar och cancer benämns som högriskstammar och detekteras i detta test. 

De flesta får en HPV-infektion någon gång i livet. Oftast märker man det inte, då den sällan ger några symptom och brukar läka ut av sig själv inom två år. En kvardröjande infektion kan dock leda till cellförändringar och i förlängningen cancer. Därför är det viktigt att du som kvinna testar dig regelbundet. 

Testa dig hemma för HPV

Provet tar du genom att föra in provtagningspinnen i vaginan och trycka den mjuka delen mot vaginalväggen. Allt du behöver för att ta provet och skicka tillbaka det finns i förpackningen.

Analysen görs sedan i vårt kvalitetssäkrade laboratorium och ger dig ett säkert svar. 

Om en infektion upptäcks är det viktigt att hålla koll på hur den utvecklas och om cellförändringar uppstår.

Kompletterar de nationella insatserna

Från och med 2010 vaccineras alla flickor för HPV i Sverige. Vaccinationen skyddar mot nio högriskstammar och har man inte tidigare utsatts för infektion av de specifika stammarna ger vaccinet 70–90 % skydd. Man har alltså inte 100 % skydd även om man är vaccinerad. 

I Sverige screenas alla kvinnor i åldrarna 23–64 år för HPV och cellförändringar. Det är mycket viktigt att gå på sina screeningbesök för att tidigt hitta eventuella infektioner och cellförändringar, men trots det uteblir var femte kvinna från screeningen.Vårt test kompletterar HPV-testningen i screeningprogrammet, gör det möjligt att följa upp HPV-infektioner på ett smidigare sätt och gör det enklare för dig som vill testa dig oftare.
 

Läs fullständigt produktdatablad
 

Relaterade produkter