Test för ökad risk för blodpropp vid östrogenintag

Har du en ökad risk för att drabbas av blodpropp när du använder vissa preventivmedel? Vårt test visar om du bär på genetiska riskfaktorer.
I lager

  • Ska du välja preventivmedel?
  • Svar om du löper ökad risk för att drabbas av blodpropp
  • Svar inom 5 vardagar*
  • Fri frakt

DNA-test för att se om du har en ökad risk för blodpropp

Med detta test får du snabbt veta, baserat på dina gener, om du har en ökad risk för att drabbas av blodpropp när du använder vissa preventivmedel såsom P-piller, P-ring och P-stav. Det gäller även vissa preparat för klimakteriebesvär. När du väljer preventivmedel är det viktigt att veta om du bär på genetiska riskfaktorer då risken med exempelvis östrogeninnehållande P-piller kan öka risken för blodpropp med upp till 80 gånger.

Faktorer som höjer risken för blodpropp

Andra faktorer som också ökar risken är t.ex. rökning, övervikt, diabetes, högt blodtryck och graviditet. Risken för blodpropp kan också öka i vissa situationer, t.ex. i samband med större operationer eller längre flygresor. Den ärftliga risken kan samverka med andra riskfaktorer och ge en mycket förhöjd risk. Om testet visar att man bär på någon av riskvarianterna för dessa gener bör man t.ex. ta hänsyn till det när man väljer preventivmedel. Testet ger ett 99,5% säkert resultat.

Just nu finns det risk att provsvaret blir försenat ett par dagar. Det är många som vill testa sig och vi jobbar så fort vi kan.

 

Relaterade produkter