Glutenintoleranstest

Kommer snart! Är du glutenintolerant? Detta självtest visar om du har de genetiska anlagen och om du har utvecklat glutenintolerans.
Ej i lager

  • Upptäcker om du har anlag för glutenintolerans och om du har utvecklat glutenintolerans
  • Svar inom 6 vardagar
  • Rekommendationer från specialist
  • Direkt kontakt med läkare för rådgivning
  • För vuxna och barn från 4 år

Anlag och utvecklad intolerans

Visste du att ca 50 % av befolkningen inte kan utveckla glutenintolerans (celiaki)? Eller visste du att om du har anlag för att kunna utveckla celiaki så kan det utvecklas när som helst under din livstid? 

Detta test visar om du har anlag för glutenintolerans genom att påvisa om du bär på någon av generna HLA-DQ2 och DQ8. Testet inkluderar även analys av antikroppar som påvisar om du har ett immunsvar mot gluten i tarmen. Höga värden av cirkulerande tTG-IgA-antikroppar i blodet är starkt kopplat till tarmskada.

För att testet ska ge tillförlitligt resultat för mätningen av tTG-IgA-antikroppar måste du äta en kost som innehåller gluten. Vi rekommenderar att du äter 2–3 skivor bröd under 3 veckor innan provtagning.

Få hjälp snabbt

Du får snabbt svar online och möjlighet till kontakt med en specialistläkare och/eller dietist, båda specialiserade inom mag-tarmsjukdomar. Detta gäller för dig som inte visar tecken för glutenintolerans. Du som visar tecken på glutenintolerans får först kontakt med en specialistläkare och därefter kontakt med en dietist.

Svar ges inom 6 vardagar från det att provet inkommit till laboratoriet.

Vårt nya testkoncept för glutenintolerans kommer snart

Just nu arbetar vi med att utveckla ett nytt testkoncept inom området celiaki. Det nya konceptet gör det enklare för dig att själv testa och snabbt få ett säkert svar.

Snart lanseras två andra självtest inom området glutenintolerans:

1. Testet Anlag för Glutenintolerans (Celiaki) visar om du bär på anlag för att utveckla glutenintolerans. Detta test kräver inte glutenbelastning och har ingen åldersgräns.

2. Testet Monitorering vid glutenintolerans (Celiaki) är för dig med diagnostiserad glutenintolerans och gör det möjligt för dig att övervaka din sjukdomsstatus.

Relaterade produkter