Test för vinterkräksjukan - immunitet

Är du immun mot vinterkräksjukan? Vårt säkra DNA-test visar om du har ett ärftligt skydd mot att bli smittad.
I lager

  • Testa dig enkelt själv
  • Svar inom 5 dagar*
  • Resultatet är 99,5 procent säkert

Detta test ger dig svar på om du har skydd mot att bli smittad av vinterkräksjukan. Det hjälper dig att testa vilken risk du och din familj har att drabbas av vinterkräksjukan och t ex vem  som ska vara hemma och passa barnen om de får vinterkräksjuka.Testet kan göras i alla åldrar, både på barn och vuxna. Du hämtar ditt svar på vår hemsida med din analyskod som finns i förpackningen.

Testet kan även ge viktig information till en arbetsgivare, som erbjuder sin personal att frivilligt testa sig. Resultatet kan utgöra ett värdefullt underlag för planering av personalresurser vid utbrott av vinterkräksjuka.

Vinterkräksjuka är en av våra vanligaste magsjukdomar men ca 20% av svenska befolkningen har ett ärftligt skydd mot vinterkräksjukan. Sjukdomen är extremt smittsam, drabbar alla åldersgrupper och kan sprida sig oerhört snabbt på arbetsplatsen eller förskolan. Sjukdomen orsakas av norovirus, som är en typ av calicivirus.

Relaterade produkter