Spørsmål og svar

Vanlige spørsmål

 1. Klamydia og gonoré er underlagt Smittevernloven LOV-1994-08-05-55, noe som betyr at helsevesenet vil foreta en smittesporing dersom du er positiv for klamydia eller gonoré. Derfor må du aktivere testen med et norsk personnummer som vi håndterer i henhold til gjeldende lover.

 2. 1. Ta ut reagensglasset.
  2. Riv av aktiveringsetiketten langs perforeringen.
  3. Skann QR-koden på aktiveringsetiketten. Alternativt kan du angi analysekoden på vår nettside www.dynamiccode.com.
  4. Følg instruksjonene.
  Viktig! Lagre aktiveringsetiketten til du har mottatt prøvesvaret ditt. Aktiveringsetiketten inneholder viktig informasjon.

 3. Du må aktivere testen din i forbindelse med prøvetaking. Hvert prøvetakingssett har en tilhørende aktiveringsnotat som er festet til reagensrøret med en analysekode og en QR-kode.
  Ved aktivering vil vi validere testen basert på en rekke faktorer, inkludert prøvedato.
   

 4. Når du tester deg først, tar du helsen din i egne hender og slipper å bekymre deg uten grunn. Når du får et sikkert testsvar allerede før første legebesøk, effektiviseres prosessen for både deg som pasient og for helsevesenet.

  Sikre selvtester gir deg også muligheten til å motta fjernbehandling, uansett hvor du befinner deg.

 5. Vi erstatter ikke helsevesenet, men avlaster og effektiviserer det ved å tilby sikre og kostnadseffektive diagnoseverktøy. Mens det tradisjonelle helsevesenet sliter med overbelastning og lange ventetider, bidrar vi til et helsevesen hvor ressursene brukes på en smartere måte og rekker til mer, og hvor alle kan få helsehjelp raskere, tryggere og sikrere.