Mage- og tarmproblemer

  • Laktoseintoleranse

    Skyldes mageproblemene laktoseintoleranse? Hvilke matvarer bør du unngå? Denne DNA-testen viser om du er genetisk disponert for primær laktoseintoleranse.