Ta prøven og ta vare på koden

 1. På den venstre langsiden av prøven står det «Instruksjoner, åpne her». «Skrell bort» det ytterste laget av pappen ved å dra forsiktig i fliken. På innsiden av det ytterste laget står det instruksjoner for prøvetakning.
  Instruksjonsfilm for å finne instruksjoner:

 2. Vi anbefaler ikke at du tar prøven midt under menstruasjonen når du har stor blødning. Du kan imidlertid ta prøvde i begynnelsen eller på slutten av menstruasjonen, eller når du har mindre blødninger.

 3. Vi anbefaler ikke at du tar prøven under pågående behandling, men at du venter i minst 3 uker etter avsluttet behandling før du gjennomfører prøvde. Rådfør deg gjerne med helsepersonell hvis du er usikker.

 4. Før prøvetakingspinnen cirka 5 cm inn i vagina. Trykk den myke delen av prøvetakingspinnen mot vaginalveggen mens du roterer den 4–6 ganger. La deretter prøvetakingspinnen tørke i minst 3 minutter. Den myke delen må ikke berøre noe. Sett prøvetakingspinnen tilbake i røret og trykk korken godt på plass. Prøvetakingen er dermed ferdig!

 5. Prøvetaking med vakuumrør: Samle opp den første urinmengden som kommer når du tisser – enten i prøvetakingsrøret eller i en hvilken som helst ren beholder. Plasser prøvetakingsrøret i et glass eller lignende, slik at det ikke velter. Før overføringsstrået ned under væskeoverflaten i urinprøven. Sett vakuumrøret i oppsamlingsrørets beholder og trykk med kraft, slik at nålespissen trenger gjennom proppen på vakuumrøret og urinen suges opp i røret. Fortsett å holde vakuumrøret ned mot overføringsstrået til vakuumrøret er fullt. Løsne vakuumrøret. Hell ut resten av urinen og kast prøvetakingsrøret og overføringsstrået. 

  Prøvetaking med vattpinne: Skru av korken på prøverøret. Der finner du en prøvetakingspinne til å samle opp urinen med. Ikke berør den myke delen på prøvetakingspinnen. Samle opp den første urinmengden ved å tisse på den myke delen av prøvetakingspinnen. Det er denne delen som suger opp urinen. Putt prøvetakingspinnen tilbake i prøverøret. Skru korken ordentlig godt på plass, skyll av prøverøret og tørk det.

Ofte stilte spørsmål om prøvetakingsinstruksjoner

 1. På den venstre langsiden av prøven står det «Instruksjoner, åpne her». «Skrell bort» det ytterste laget av pappen ved å dra forsiktig i fliken. På innsiden av det ytterste laget står det instruksjoner for prøvetakning.
  Instruksjonsfilm for å finne instruksjoner:

 2. Vi anbefaler ikke at du tar prøven midt under menstruasjonen når du har stor blødning. Du kan imidlertid ta prøvde i begynnelsen eller på slutten av menstruasjonen, eller når du har mindre blødninger.

 3. Vi anbefaler ikke at du tar prøven under pågående behandling, men at du venter i minst 3 uker etter avsluttet behandling før du gjennomfører testen. Rådfør deg gjerne med helsepersonell hvis du er usikker.

 4. Før prøvetakingspinnen cirka 5 cm inn i vagina. Trykk den myke delen av prøvetakingspinnen mot vaginalveggen mens du roterer den 4–6 ganger. La deretter prøvetakingspinnen tørke i minst 3 minutter. Den myke delen må ikke berøre noe. Sett prøvetakingspinnen tilbake i røret og trykk korken godt på plass. Prøvetakingen er dermed ferdig!

 5. Prøvetaking med vakuumrør: Samle opp den første urinmengden som kommer når du tisser – enten i prøvetakingsrøret eller i en hvilken som helst ren beholder. Plasser prøvetakingsrøret i et glass eller lignende, slik at det ikke velter. Før overføringsstrået ned under væskeoverflaten i urinprøven. Sett vakuumrøret i oppsamlingsrørets beholder og trykk med kraft, slik at nålespissen trenger gjennom proppen på vakuumrøret og urinen suges opp i røret. Fortsett å holde vakuumrøret ned mot overføringsstrået til vakuumrøret er fullt. Løsne vakuumrøret. Hell ut resten av urinen og kast prøvetakingsrøret og overføringsstrået.

  Prøvetaking med vattpinne: Skru av korken på prøverøret. Der finner du en prøvetakingspinne til å samle opp urinen med. Ikke berør den myke delen på prøvetakingspinnen. Samle opp den første urinmengden ved å tisse på den myke delen av prøvetakingspinnen. Det er denne delen som suger opp urinen. Putt prøvetakingspinnen tilbake i prøverøret. Skru korken ordentlig godt på plass, skyll av prøverøret og tørk det.