Ofte stilte spørsmål om prøvetakingsinstruksjoner

  1. På den venstre langsiden av prøven står det «Instruksjoner, åpne her». «Skrell bort» det ytterste laget av pappen ved å dra forsiktig i fliken. På innsiden av det ytterste laget står det instruksjoner for prøvetakning.
    Instruksjonsfilm for å finne instruksjoner:

  2. Vi anbefaler ikke at du tar prøven midt under menstruasjonen når du har stor blødning. Du kan imidlertid ta prøvde i begynnelsen eller på slutten av menstruasjonen, eller når du har mindre blødninger.

  3. Vi anbefaler ikke at du tar prøven under pågående behandling, men at du venter i minst 3 uker etter avsluttet behandling før du gjennomfører testen. Rådfør deg gjerne med helsepersonell hvis du er usikker.

  4. Før prøvetakingspinnen cirka 5 cm inn i vagina. Trykk den myke delen av prøvetakingspinnen mot vaginalveggen mens du roterer den 4–6 ganger. La deretter prøvetakingspinnen tørke i minst 3 minutter. Den myke delen må ikke berøre noe. Sett prøvetakingspinnen tilbake i røret og trykk korken godt på plass. Prøvetakingen er dermed ferdig!

  5. Prøvetaking med vakuumrør: Samle opp den første urinmengden som kommer når du tisser – enten i prøvetakingsrøret eller i en hvilken som helst ren beholder. Plasser prøvetakingsrøret i et glass eller lignende, slik at det ikke velter. Før overføringsstrået ned under væskeoverflaten i urinprøven. Sett vakuumrøret i oppsamlingsrørets beholder og trykk med kraft, slik at nålespissen trenger gjennom proppen på vakuumrøret og urinen suges opp i røret. Fortsett å holde vakuumrøret ned mot overføringsstrået til vakuumrøret er fullt. Løsne vakuumrøret. Hell ut resten av urinen og kast prøvetakingsrøret og overføringsstrået.

    Prøvetaking med vattpinne: Skru av korken på prøverøret. Der finner du en prøvetakingspinne til å samle opp urinen med. Ikke berør den myke delen på prøvetakingspinnen. Samle opp den første urinmengden ved å tisse på den myke delen av prøvetakingspinnen. Det er denne delen som suger opp urinen. Putt prøvetakingspinnen tilbake i prøverøret. Skru korken ordentlig godt på plass, skyll av prøverøret og tørk det.