Neglesopp – symptomer og informasjon

Neglesopp er en relativt vanlig infeksjon. Det forårsakes som oftest av såkalte trådsvamper (dermatofytter) som tilhører slekten Trichophyton. Disse soppene utsondrer et sterkt, keratolyttisk enzym som myker opp hornlaget til neglene (det ytterste cellelaget som består av døde og forhornede celler). Det kan forekomme noen andre sopparter, men disse forårsaker vanligvis ikke noen problemer. Dynamic Code sin neglesopptest gir deg raskt og enkelt svar på om negleproblemene kommer av neglesopp. 

Hvordan smitter neglesopp, og hvordan beskytter jeg meg selv? 

Neglesopp kan smitte ved både direkte og indirekte kontakt. Direkte kontakt kan for eksempel være at den soppinfiserte neglen kommer i kontakt med en ikke-infisert negl. Den vanligste smittemåten er likevel indirekte smitte – det vil si at smitten overføres fra person til person via ulike gjenstander. Det er vanlig at soppen finnes i svømmehaller og i fellesdusjer. 

Du kan redusere risikoen for å bli smittet ved å bruke badetøfler ved besøk i fellesdusjer og andre våte omgivelser.  

Hvilke symptomer gir neglesopp, og hvordan behandles det? 

Neglesopp gir som oftest ingen direkte symptomer, men et soppangrep kan forårsake noen kosmetiske plager. Neglen kan bli misformet, fortykket, gul eller smuldre opp. I noen sjeldne tilfeller kan neglebåndet bli så sterkt angrepet at det gjør vondt å ta på neglen.

Neglesopp kan behandles med soppdrepende midler, og det finnes både reseptfrie og reseptbelagte alternativer. Middelet påføres på ulike måter avhengig av hvor stort og utbredt soppangrepet er. Ved små og avgrensede angrep pleier man å bruke en lakk, mens kremer ofte blir brukt ved større angrep.  

Dynamic Code sin neglesopptest 

Dynamic Code sin neglesopptest gjør at du kan teste om du har neglesopp forårsaket av trådsopper (dermatofytter) og få hjelp med diagnostisering og behandling uten å oppsøke fysiske helsetjenester. Du kjøper testen for neglesopp på Dynamic Code sin nettside, så sendes testen til den adressen du oppga ved bestillingen. Når du får testen, tar du en negleprøve som beskrevet i instruksjonene. Deretter sender du prøven til Dynamic Code sitt kvalitetssikrede laboratorium. Prøven er helt smertefri, og den tas ved at du klipper bort eller skraper av en bit av neglen. Du får svar på prøven på Dynamic Code sin nettside innen tre virkedager etter at prøven har ankommet laboratoriet. Du får en personlig analysekode som du bruker til å hente prøvesvaret ditt, som viser om du har neglesopp eller ikke. 

Hvis det viser seg at du har neglesopp forårsaket av trådsopper (dermatofytter), vil du få hjelp til å komme i kontakt med en digital helsetjeneste som kan hjelpe deg med diagnostisering og behandling. Hvis du foretrekker en annen helsetjeneste enn de Dynamic Code henviser til, kan du skrive ut testsvaret ditt og ta det med deg.

Hvis prøven ikke er positiv for neglesopp forårsaket av trådsopper (dermatofytter), kan negleproblemene dine være forårsaket av andre sopptyper.  

Komplikasjoner 

Neglesopp er ikke en farlig lidelse og fører sjelden til komplikasjoner. I noen sjeldne tilfeller kan soppangrepet gå så langt at neglen blir permanent deformert. Deformasjonen er ikke farlig i seg selv, men kan føre til inngrodde negler og dermed smerter og større risiko for andre infeksjoner. 


Faktagransket: 2019-02-22

  • Neglesopp

    Fortykning og misfarging av neglene er vanlige symptomer på neglesopp. Med DNA-testen vår, som du utfører enkelt selv, får du raskt svar og hjelp videre ved behov.