Kvinnohälsa - ett fokusområde för Dynamic Code

Kvinnohälsa är ett område som traditionellt är förbisett inom forskningen, läkemedelsindustrin och vården. Där kan digitalisering, e-hälsa och självprovtagning vara kraftfulla verktyg för att göra vården mer jämlik.

Ett exempel är vaginal hälsa, ett ämne som det inte pratas tillräckligt mycket om. Bakteriell vaginos är vanligt bland kvinnor och drabbar mellan var femte till var tionde kvinna, som har mens. Symptomen är besvärande och det kan vara svårt att skilja dem från Candida (svamp i underlivet). Därför har vi utvecklat ett självprovtagningskit som låter dig provta för både bakteriell vaginos och Candida på samma gång.

Vi har även ett självprovtagningskit för urinvägsinfektion hos kvinnor samt ett HPV-kit som lanseras under våren 2021.