Frågor & svar

Vanliga frågor

 1. 1. Ta fram provröret.

  2. Riv av aktiveringsetiketten längs med perforeringen. 

  3. Scanna QR-koden som finns på aktiveringsetiketten. Alternativt ange analyskoden på vår hemsida www.dynamiccode.com

  4. Följ instruktionerna. 

  Viktigt! Spara aktiveringsetiketten tills du har fått ditt provsvar. Aktiveringsetiketten innehåller viktig information. 

 2. Du måste aktivera ditt test i samband med provtagning. Varje provtagningskit har en tillhörande aktiveringssedel som sitter på provröret med analyskod och QR-kod. 
  Vid aktiveringen kommer vi att validera testet utifrån ett antal faktorer, bl a. provtagningsdatum samt verifiera din identitet. Om provet inkommer till oss oaktiverat kan vi ej analysera testet.
   

 3. Då Covid-19, klamydia och gonorré lyder under smittskyddslagen, så krävs det att personen som utför testet legitimeras innan analys kan utföras.

 4. Genom att provta dig först tar du din hälsa i egna händer och slipper onödig oro. Med ett säkert provsvar till hands redan vid första läkarkontakt effektiviseras hanteringen för både dig som patient och för vården.

  Säkra självprovtagningskit gör det också möjligt för dig att få distansvård, var du än befinner dig.

 5. Vi ersätter inte vården, men avlastar och effektiviserar genom att erbjuda säkra och kostnadseffektiva diagnosverktyg. Medan den traditionella vården kämpar med överbelastning och långa väntetider, bidrar vi till en vård där resurserna används klokare, räcker till mer och där alla kan få vård snabbare, tryggare och säkrare.