Dynamic Code ABs kvalitetspolicy

Dynamic Codes syfte är att omsätta den senaste forskningen till interaktiva HealthTechlösningar online som hjälper konsumenten att bli tryggare, kunnigare och mer delaktig i en bättre hälso-och sjukvård.

Kvalitetsarbetet på Dynamic Code bygger på professionalism, engagemang och öppenhet och är en mycket viktig grundbult för att kunna uppnå detta. Du ska inte bara kunna lita på våra svar, du ska också kunna lita på oss som aktör.

Målet med vårt kvalitetsarbete är högsta möjliga standard när det kommer till analyssäkerhet, servicenivå och utveckling. Vi strävar efter att alltid förbättra verksamheten.

Vi är lyhörda gentemot kunder och samarbetspartners och gör alltid vårt yttersta för att tillgodose deras behov och önskemål. För att uppnå detta ska all vår personal läsa och vara förtrogna med kvalitetsdokumentationen och använda policyn som ett stöd i sitt arbete. Kompetensutveckling värdesätts högt hos oss och vi inser att rätt utbildning är väsentligt.

Kvalitetspolicyn och dess mål granskas en gång om året vid Ledningens genomgång.

Vårt laboratorium är kvalitetssäkrat och många av våra analyser är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025 och granskas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac). 

Testen är utvecklade för att ge högsta säkerhet. Våra unika analysmetoder utvecklas tillsammans med våra medicinska specialister och medicinska råd. För alla våra tester utförs medicinskt relevant validering.

Provtagningspaketen är CE-märkta och godkända enligt IVD-direktivet 98/79/EC