Anlag för övervikt - test

  • Olika fetter och ditt BMI 
  • Träning och påverkan på ditt BMI 
  • Dina blodfetter
  • Svar inom 5 vardagar
Anlag för övervikt - test
Anlag för övervikt - test 1
399 kr
Köp

Anlag för övervikt - test

  • Olika fetter och ditt BMI 
  • Träning och påverkan på ditt BMI 
  • Dina blodfetter
  • Svar inom 5 vardagar

Med detta test kan du testa dina gener för att se om du har anlag för övervikt, höga blodfetter samt hur ditt BMI påverkas av olika sorters fetter. Övervikt och fetma beror på flera olika faktorer där gener spelar en stor roll. Generna kan inverka på aptit, ätbeteende, samt hur kroppen påverkas av olika typer av fett i maten. Generna har också betydelse för hur kroppen svarar på träning.

Detta test ger dig information om du genom fysisk aktivitet och träning kan motverka övervikt. Det ger dig svar och vägledning i hur du kan påverka ditt BMI och dina blodfetter positivt genom att förändra kosten och din fysiska aktivitet. Med hjälp av de testsvar du får kan du därmed anpassa din kost och din träning för en bättre hälsa. Detta test tittar inte på hur din kropp reagerar på kolhydrater.

Kan man ha anlag för övervikt?

Kopplingen mellan gener och kost är välstuderad och att en del människor kan äta vad de vill utan att gå upp i vikt medan andra har svårt att gå ner i vikt beror delvis på vilka gener man har. Övervikt och fetma är riskfaktorer för att utveckla typ 2 diabetes och hjärt-& kärlsjukdomar bland annat.

Läs mer om anlag för övervikt, BMI och blodfetter

 

Mer om svaren: Det är flera olika gener som påverkar övervikt, blodfetter och BMI. Detta test undersöker 4 olika gener FTO, PPARG, APOA5 och FABP2. FTO-genen ger information om du bär på anlag för övervikt och om du genom fysisk aktivitet kan motverka en sådan övervikt. PPARG och APOA5 visar hur kroppen reagerar på intag av enkelomättade fetter (tex olivolja och rapsolja) och om du genom att äta mer av dessa kan få ett minskat BMI. Dessa gener visar också om ett ökat totalt fettintag resulterar i ett ökat eller minskat BMI. FABP2 visar om du har ett anlag och ökad risk för högre nivåer av blodfetter, däribland kolesterol. Höga nivåer av blodfetter kan förbättras genom att i din kost ersätta mättat fett och transfetter med omättat fett. Med vårt test får du veta vilka anlag d v s specifika genvarianter du har och vad det innebär för just dig och hur de kan påverka ditt BMI. Med detta test kan du få vägledning i hur du kan förändra din kost för att passa just dina genvarianter och nå hälsofrämjande effekter. Det är viktigt att komma ihåg att generna är en del i en komplex helhet och många andra faktorer kan också påverka vår hälsa. Oavsett vilka genvarianter du bär på är en balanserad kost och regelbunden motion en viktig del i ett hälsosamt liv.
Beställningar före kl 13 skickas samma dag - vardagar. Diskreta paket

Så här fungerar det

Ett urval av våra test

Våra hemtester, hög kvalitet & minst lika säkra som vården

Här säljer vi hemtester utvecklade av oss på Dynamic Code AB. Det är hemtester baserade på DNA-och proteinteknik. Provtagningspaketen är CE-märkta och alla tester analyseras i Dynamic Codes ackrediterade laboratorium – anonymt. 

Dynamic Code har hela kedjan från utveckling av test och produktion av provtagningspaket, till analys och distribution av provsvar. Det gör att vi kan garantera högsta kvalitet och säkerhet genom hela kedjan. Alla analyser görs i Dynamic Codes eget laboratorium och all personal har lång erfarenhet av laborativa rutinanalyser. För att säkerställa högsta säkerhet arbetar vi enligt ett väl utvecklat kvalitetssäkringssystem. Som en del i detta finns full spårbarhet på alla analyser, ner till varje enskilt prov.

Läs mer om vår kvalitetspolicy...