Om vårt test muskeltyp

Flera olika gener påverkar din kropps förmåga att tillgodogöra sig träning och olika träningsformer.

Träning är en viktig del i ett hälsosamt liv, men din förmåga att prestera under träning påverkas också av dina gener. Flera olika gener påverkar din kropps förmåga att tillgodogöra sig träning och olika träningsformer

Detta test undersöker genen ACTN3 som visar vilka specifika muskelegenskaper man är bärare av och hur de kan inverka på din träning.

Vi erbjuder olika samarbetsmöjligheter där vi skräddarsyr lösningarna för varje kund. Vårt koncept omfattar hela kedjan från provtagningspaket och analysmetod till genomförande av analys och distribution av analyssvar

Enkel provtagning

Vårt självtest för klassificering av muskelegenskap är enkelt att göra. Det CE-märkta provtagningspaketet innehåller provtagningsmaterial, instruktioner och returförpackning. Genom ett kindgnuggsprov tar man själv provet hemma och skickar det sedan till vårt kvalitetssäkrade laboratorium för DNA-analys. Analysresultatet hämtas via nätet med en personlig kod 5 dagar efter det att provet inkommit till vårt laboratorium.

Bakgrund till vårt test

ACTN3 är en gen som kodar för alfa-aktinin-3, ett protein som fungerar som en betydande byggsten i snabba och explosiva muskelfibrer. I detta test tittar vi på position 577 i genen som förekommer i två varianter, en C-allel och en T-allel (rs1815739). Den mer vanliga C-allelen kodar för aminosyran arginin (R) medan den alternativa T-alellen kodar för ett stopkodon (X) och därmed ett trunkerat protein. Denna SNP kallas ibland också för R577X.

CC- och CT-genotyperna av ACTN3-genen ger förmågan att producera proteinet α-aktinin-3 vilket ingår i uppbyggandet av snabba muskelfibrer. Alfa-aktinin-3 verkar också ha en påverkande roll för muskelns energimetabolism vilket sammantaget skapar en cellmiljö som möjliggör en hög muskulär kapacitet för kraft och snabbhet. Detta ger ökade förutsättningar i idrotter som kräver explosivitet i musklerna.

Individer med TT-genotyp av ACTN3 bildar inte alfa-aktinin-3 till musklerna. Detta påverkar muskelns förmåga till snabb och explosiv kraftutveckling. Personer med denna genvariant ses oftare bland idrottare inom uthållighetssporter, då muskler utan alfa-aktinin-3 som konsekvens får en mer uthållighetsanpassad profil och är bättre på att använda syre vid energiframställning. Detta påverkar energiprocesserna som används vid träning och kan innebära att dessa personer behöver kortare tid för återhämtning innan nästa träningstillfälle. Avsaknad av aktiv ACTN3-gen innebär dock inte alltid en fördel vid uthållighetsidrott trots att muskeln får en kapacitet som mer riktar sig mot detta. Avsaknad av muskulärt α-aktinin-3 kan nämligen kompenseras av andra proteiner.

Över en miljard individer i världen uppskattas bära på den inaktiva TT-genotypen av R577X medan resterande andel av befolkningen antingen uttrycker genotypen CC eller CT. Idrottare som utövar sporter som kräver explosivitet i musklerna som till exempel sprint och fotboll, har ofta CC-genotyp och bildar alfa-aktinin-3 i sina muskler. Funktionen hos alfa-aktinin-3 möjliggör snabba och explosiva kontraktioner som krävs inom dessa typer av idrotter.

Hur kan mina gener påverka min träning?

Vilka varianter man är bärare av i gener som ACTN3 ger en inblick i muskelegenskaper och kroppens förutsättningar för träning. Det ger en vägledning om hur man kan lägga upp sin träning med avseende på träningsform, intensitet och tid för återhämtning baserat på de genetiska förutsättningarna. Det är viktigt att komma ihåg att gener är en av många faktorer som inverkar på träning. Oavsett vilka genvarianter du bär på så är en balanserad kost, regelbunden och varierad fysisk aktivitet en viktig del för hälsan.

Unik analysmetod

Dynamic Code använder sig av en egenutvecklad laboratoriemetod för att analysera de olika SNP-positionerna i ACTN3-genen. Den egenutvecklade metoden är baserad på PCR-analys. Metoden är validerad enligt ackrediterade rutiner.

Information och prisuppgifter

För mer information om vårt test för träning och muskelegenskaper och eventuellt samarbete, kontakta oss.
Telefon: 013-465 53 20
E-mail: support@dynamiccode.com

Kvalitet och säkerhet

• En jämförelse mellan den egenutvecklade metoden och Sangersekvensering på totalt 53 prover för ACTN3-genen visade på en 100% överensstämmelse.

• Analyserna genomförs i Dynamic Codes kvalitetssäkrade laboratorium.

• Provtagningspaketen är CE-märkta enligt IVD-direktivet 98/79/EC samt MDD-direktivet 93/42/EEC och därtill tillkommande lagändringar.

• Studier har visat att instruktionerna i provtagningspaketet är tydliga och säkra när det gäller att ta provet på rätt sätt, att skicka in provet och att hämta ut resultatet.

• Testet för klassificering av muskelegenskap är registrerat hos Läkemedelsverket.

Referenser

Alfred T et al,. ACTN3 Genotype, Athletic Status, and Life Course Physical Capability: Meta-Analysis of the Published Literature and Findings from Nine Studies. Hum Mutat. 2011 sep;32(9):1008-18

Berman Y and North KN. A gene for speed: the emerging role of alpha-actinin-3 in muscle metabolism. Physiology. 2010 Aug;25(4):250-9

Brunkwall L et al,. Genetic variation in the fat mass and obesity-associated gene (FTO) in association with food preferences in healthy adults. Food Nutr Res. 2013 Apr 12;5

Friedlander SM et al. ACTN3 allele frequency in humans covaries with global latitudinal gradient. PLoS One. 2013;8(1):e52282

Herrera BM and Lindgren CM. The genetics of obesity. Curr Diab Rep. 2010 Dec;10(6):498-505.

Ma F et al,. The association of sport performance with ACE and ACTN3 genetic polymorphisms: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2013;8(1):e54685

Seto JT et al,. Deficiency of α-actinin-3 is associated with increased susceptibility to contraction-induced damage and skeletal muscle remodeling. Hum Mol Genet. 2011 Aug 1;20(15):2914-27

Venckunas T et al,. Human alpha-actinin-3 genotype association with exercise-induced muscle damage and the repeated-bout effect. Appl Physiol Nutr Metab. 2012 Dec;37(6):1038-46.