Højeste kvalitet og sikkerhed

Vi råder over hele kæden – fra udvikling af test og produktion af prøvetagningspakker til analyse og distribution af prøveresultater. På den måde kan garantere den højeste kvalitet og sikkerhed igennem hele kæden.

Vi udfører alle analyser i vores eget laboratorium, og vi har lang erfaring inden for laborative rutineanalyser. Vores laboratorium er akkrediteret i overensstemmelse med ISO/IEC 17025 og kontrolleres af Styrelsen för ackreditering og teknisk kontroll (SWEDAC), hvilket indebærer, at vi opretholder samme sikkerhed som inden for lægeverdenen. Med henblik på at værne om den højeste sikkerhed arbejder vi i overensstemmelse med et veludviklet kvalitetssikringssystem. Som en del af dette har vi fuldstændig sporbarhed for vores analyser ned til hver enkelt prøve.

Vores prøveudtagningspakke til analyse af klamydia, mykoplasma og laktose er CE-mærket i overensstemmelse med IVD-direktivet 98/79/EC samt MDD-direktivet 93/42/EEC og efterfølgende ændringer.

Vi har høje it-kompetencer til udvikling af de nyeste og sikreste løsninger til bestilling og rapportering af prøveresultater.