Persondatapolitik

Her hos Dynamic Code værner vi om din personlige integritet, og vi stræber altid efter en høj grad af databeskyttelse. Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi indsamler og anvender dine persondata. Den beskriver også dine rettigheder, og hvordan du kan gøre dem gældende. Det er vigtigt, at du læser og forstår denne privatlivspolitik, og at du føler dig tryg ved vores behandling af dine persondata. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

HVAD ER PERSONDATA, OG HVAD ER DATABEHANDLING AF PERSONDATA?

Persondata er den type data, som direkte eller indirekte kan henføres til en fysisk person. F.eks. kan billeder og lydoptagelser, som behandles på en computer, indeholde persondata, også selvom der ikke nævnes nogen navne. Krypterede oplysninger og forskellige slags elektroniske identiteter (heriblandt IP-nummer) er persondata, såfremt de kan kobles til fysiske personer.

Databehandling af persondata er alt, hvad der sker med persondataene.

Enhver handling, som foretages med persondata, karakteriseres som databehandling, uanset om den udføres automatiseret eller ej. Eksempler på en almindelig form for databehandling er indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, bearbejdning, overførsel og sletning af data.

HVEM ER ANSVARLIG FOR DE PERSONDATA, VI INDSAMLER?

Dynamic Code AB med det svenske org.nr. 556601-4683, Wallenbergs gata 1, 583 30 Lindkøbing er dataansvarlig for virksomhedens behandling af persondata.

HVILKE PERSONDATA INDSAMLER VI OM DIG SOM KUNDE, OG TIL HVILKE FORMÅL (HVORFOR)?
Formål:
Formålet er at kunne administrere de enkelte bestillinger/køb.

Vi udfører følgende databehandling:

 • Levering (inklusive advisering og kontakter vedrørende leveringen)
 • Identifikation og alderskontrol
 • Håndtering af betaling (kontrol i forhold til betalingshistorik og indhentning af kreditoplysninger)
 • Håndtering af reklamations- og garantisager

Kategorier af persondata:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, e-mail og telefonnummer)
 • Betalingshistorik
 • Betalingsinformation
 • Købsinformation (hvilken vare der er bestilt, og om varen skal leveres til en anden adresse)

Juridisk grundlag:
Det juridiske grundlag er, at vi er forpligtet til at opfylde den respektive købsaftale. Vi har brug for at indsamle en række persondata, for at vi skal kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til købsaftalen. Hvis oplysningerne ikke videregives, kan vi desværre ikke opfylde vores forpligtelser, og vi er derfor tvunget til at annullere købet.

Opbevaringsperiode:

Persondataene opbevares, indtil købet er gennemført (inklusive levering og betaling) og 36 måneder herefter for at kunne håndtere eventuelle reklamations- og garantispørgsmål.

Formål:
Formålet er at kunne opfylde virksomhedens juridiske forpligtelser.

Vi udfører følgende databehandling:

Databehandlingen sigter mod en nødvendig håndtering for opfyldelse af virksomhedens juridiske forpligtelser i henhold til lovkrav, domstolsbeslutninger eller myndighedsbeslutninger (f.eks. regnskabsloven, hvidvaskloven eller reglerne om produktansvar og produktsikkerhed, som kan kræve fremlæggelse af kommunikation og information ved eksempelvis tilbagekaldelse af defekte eller sundhedsskadelige produkter).

Kategorier af persondata:

 • Navn
 • CPR-nummer
 • Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, e-mail og telefonnummer)
 • Betalingshistorik
 • Betalingsformation
 • Din korrespondance
 • Oplysning om købstidspunkt, købssted, eventuelle fejl/reklamationer

Juridisk grundlag:

Det juridiske grundlag er, at vi er forpligtet til at opfylde den respektive købsaftale. Vi har brug for at indsamle en række persondata, for at vi skal kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til købsaftalen. Hvis oplysningerne ikke videregives, kan vi desværre ikke opfylde vores forpligtelser, og vi er derfor tvunget til at annullere købet.

Opbevaringsperiode:

Persondataene opbevares, indtil købet er gennemført (inklusive levering og betaling) og 36 måneder herefter for at kunne håndtere eventuelle reklamations- og garantispørgsmål.

Formål:

Formålet er at kunne håndtere kundeservicespørgsmål.

Vi udfører følgende databehandling:

 • Kommunikation og besvarelse af eventuelle spørgsmål til kundeservice (via telefon eller gennem digitale kanaler, inklusive sociale medier)
 • Identifikation
 • Udredning af eventuelle reklamationer og supportspørgsmål (inklusive teknisk support)

Kategorier af persondata:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, e-mail og telefonnummer)
 • Din korrespondance
 • Oplysning om købstidspunkt, købssted, eventuelle fejl/reklamationer
 • Tekniske oplysninger om dit udstyr
 • Helbredsdatadata (f.eks. allergiske reaktioner og helbredstilstand, som du videreformidler til os)

Juridisk grundlag:

Det juridiske grundlag er en berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at tilgodese vores og din berettigede interesse i at håndtere kundeservicespørgsmålet.

Opbevaringsperiode:
Dataene opbevares, indtil kundeservicespørgsmålet er afklaret.

Formål:
Formålet er at kunne vurdere, udvikle og forbedre vores tjenester, produkter og systemer for kunderne generelt.

Vi udfører følgende databehandling:

 • Tilpasning af tjenester for at blive mere brugervenlige (f.eks. ændre brugerinterfacet for at forenkle informationsflowet eller for at fremhæve funktioner, som ofte anvendes af kunder på vores digitale kanaler)
 • ​Oprettelse af skabelon med henblik på at forbedre vare- og logistikflowet (f.eks. ved at kunne prognostisere indkøb, lager og leveringer)
 • ​Oprettelse af skabelon med henblik på at udvikle og forbedre vores sortiment
 • ​​Oprettelse af skabelon med henblik på at udvikle og forbedre vores ressourceeffektivitet ud fra et miljø- og holdbarhedsperspektiv (f.eks. ved at effektivisere indkøb og planlægning af leveringer)
 • Give vores kunder mulighed for at påvirke vores sortiment
 • ​Oprettelse af skabelon med henblik på at forbedre IT-systemerne, så vi kan øge sikkerheden for virksomheden og vores besøgende/kunder generelt
 • ​Analyser af de oplysninger, vi indsamler til formålet – ud fra de oplysninger, vi indsamler (f.eks. købshistorik, alder og køn), sorteres du som kunde i en kundegruppe (såkaldt kundesegment), hvor der siden udarbejdes analyser på et aggregeret niveau ved hjælp af afidentificerede eller pseudonymiserede data uden nogen forbindelse til dig som individ

Kategorier af persondata:

 • Alder
 • Køn
 • By
 • Korrespondance og feedback omkring vores tjenester og produkter
 • Køb- og brugergenererede data (f.eks. klik- og besøgshistorik)
 • Tekniske data angående anvendte enheder og deres indstillinger (f.eks. sprogindstilling, IP-adresse, webbrowserindstillinger, tidszone, operativsystem, skærmopløsning og platform)
 • Information om, hvordan du har interageret med os, dvs. hvordan du har anvendt tjenesten, indlogningsmetode, hvornår og hvor længe de forskellige sider blev besøgt, svartider, downloadfejl, hvordan du kommer til og forlader tjenesten etc.

Juridisk grundlag:
Det juridiske grundlag bygger på en berettiget interesse. Databehandlingen er påkrævet for at tilgodese vores og vores kunders berettigede interesse i at vurdere, udvikle og forbedre vores tjenester, produkter og systemer.

Opbevaringsperiode:
Op til 36 måneder efter indsamlingen.

Fra hvilke kilder henter vi dine persondata?

Udover de persondata du selv videregiver til os, eller som vi indsamler om dig ud fra dine køb, og hvordan du bruger vores tjenester, kan vi også indsamle persondata fra andre kilder (de såkaldte tredjeparter). De oplysninger, vi indsamler fra tredjeparter, er følgende:

 • Adresseoplysninger fra offentlige registre for at være sikker på, at vi har de korrekte adresseoplysninger.
 • Oplysninger om kreditværdighed fra kreditinstitutter, banker eller oplysningsvirksomheder.

Hvem kan vi dele dine persondata med?

 • Virksomheder, som assisterer os med persondata. Såfremt det er nødvendigt, for at vi skal kunne tilbyde vores tjenester, deler vi dine persondata med virksomheder, som assisterer os med persondata. En persondatabehandler er en virksomhed, som behandler persondata på vores regning og efter vores instruktioner. Vi har persondatabehandlere, som hjælper os med følgende:
  • Transport (logistik- og distributionsvirksomheder og speditører)
  • Betalingsløsninger
  • Markedsføring (system til at udsende nyhedsbreve)
  • IT-tjenester (virksomheder, som håndterer nødvendig drift, teknisk support og vedligeholdelse af vores IT-løsninger og IT-systemer)

Når dine persondata deles med en persondatabehandler, sker det kun til de formål, som informationen er indsamlet til (f.eks. for at kunne opfylde vores forpligtelser i forhold til købsaftalen eller medlemsvilkår). Vi kontrollerer alle persondatabehandlere for at sikre, at de kan stille tilfredsstillende garantier omkring sikkerheden og hemmeligholdelsen for persondata. Vi indgår skriftlige aftaler med alle persondatabehandlere, hvori de garanterer sikkerheden for de persondata, som behandles, og hvor de forpligter sig til at følge vores sikkerhedskrav samt begrænsninger og krav omkring international overførsel af persondata.

 • Virksomheder, som er selvstændigt persondataansvarlige.
  Vi deler også dine persondata med visse virksomheder, som er selvstændigt persondataansvarlige. At virksomheden er selvstændigt persondataansvarlige indebærer, at vi ikke styrer, hvordan informationen, som videregives til virksomheden, skal behandles. Selvstændigt persondataansvarlige, som vi deler dine persondata med, er:
  • Statslige myndigheder (politi, skattevæsen eller andre myndigheder), hvis vi er forpligtet til at gøre det ifølge loven, eller ved mistanke om kriminel aktivitet.
  • Virksomheder, som foretager almindelige varetransporter (logistik- og distributionsvirksomheder og speditører).
  • Virksomheder, som tilbyder betalingsløsninger.
  • Når dine persondata deles med virksomheder, som er selvstændigt persondataansvarlige, gælder denne virksomheds privatlivspolitik og persondatabehandling.

Anvender vi cookies?

Ja. Vores cookies forbedrer adgangen til vores hjemmeside og identificerer tilbagevendende besøgende. Derudover forbedrer vores cookies brugeroplevelsen ved at gemme og tilpasse sig til brugerens interesser. Vores brug af cookies knyttes ikke til en personligt identificerbar information på vores hjemmeside.

Sikkerhed & Databeskyttelse

Vi iværksætter forskellige sikkerhedshensyn for at beskytte dine persondata. Vi benytter os af krypteringsmetoder for at beskytte de følsomme oplysninger, som overføres via internettet. Det er kun de medarbejdere, som skal udføre et specifikt stykke arbejde (f.eks. fakturering eller kundeservice), der får adgang til en personligt identificerbar information. De computere/servere, som anvendes til at gemme personligt identificerbar information, befinder sig derfor i sikre omgivelser i Sverige.

Hvor længe gemmer vi dine persondata?

Vi gemmer aldrig dine persondata længere, end det er nødvendigt for at opfylde de respektive formål. Få nærmere information om de specifikke opbevaringsperioder under de respektive formål.

Analyse af biologisk materiale

Ved at indsende din prøve accepterer du, at det biologiske materiale i prøven (DNA, RNA eller proteiner) må analyseres. Det eneste formål med analysen er at give dig de oplysninger, der er beskrevet i produktdokumentationen. Den indsendte prøve destrueres efter to uger. 

Afslut abonnement

Vi anvender den e-mailadresse, du oplyser, til at fremsende information og opdateringer omkring din ordre etc. Hvis du ikke længere ønsker at modtage denne type meddelelser, finder du information om, hvordan du afslutter abonnementet i slutningen af hver e-mailmeddelelse.

Ændring af privatlivspolitik

Dynamic Code AB forbeholder sig retten til at ændre og supplere denne privatlivspolitik alt efter behov.