Den siste vitenskapen i en liten eske

Den siste vitenskapen i en liten eske

All produktutvikling skjer på laboratoriet vårt. Her jobber spesialister løpende med å fremstille smarte diagnose- og helsetestløsninger for det moderne mennesket og fremtidens helsevesen.

Ved å benytte de siste vitenskapelige oppdagelsene innenfor DNA-teknologi og annen molekylærbiologisk forskning, fremstiller vi produkter rettet mot forbrukeren, samt til helsevesenet, bedrifter og kommuner.

Det moderne mennesket er digitalt og globalt, verdsetter tiden sin og har høye krav til sikre diagnoser og profesjonell pleie. Målet med alle produktene våre er derfor å effektivisere helsevesenet, gjøre det mulig å stille sikrere diagnoser og gi forbrukerne mer kontroll over sin egen helse. Mange diagnoser som tidligere krevde et besøk hos legen kan nå stilles ved hjelp av våre diagnose- og helsetester, samt digitalt helsepersonell som vi samarbeider med.

Testene våre er alltid like pålitelige som i helsesektoren, og i noen tilfeller kan testene våre gi diagnoser der hvor det tidligere ikke har eksistert tilfredsstillende måter å stille diagnoser på innenfor den tradisjonelle helsesektoren. Et eksempel på dette er testen vår for bakteriell vaginose, hvor kvinner nå endelig kan få en sikker diagnose og rett behandling. 

For oss på Dynamic Code handler produktutvikling om mye mer enn å lage nye produkter. Det handler om å utvikle en helhetsløsning, og gjøre det mulig med en helt ny måte å stille sikre diagnoser og få god behandling på.

Vi fokuserer spesielt mye på å utvikle produkter innenfor områdene kvinnehelse, livsstil og forebyggende helsepleie.

Vitenskapelig grunnlag og kvalitetskontroll

All produktutvikling er vitenskapelig basert, og noe er kontrollert. Spesialistene på Dynamic Code overvåker løpende både nasjonale og internasjonale forskningsresultater, for å sikre at produktene lever opp til nasjonale og internasjonale krav til kvalitet og ytelse i helsesektoren.

Utviklingsavdelingen har fortløpende ekstern kvalitetskontroll, og flere av testene deltar i internasjonale kvalitetstester, hvor produktene til Dynamic Code presterer veldig bra.