Checklista – detta behöver du göra innan provet kan skickas in för analys

CHECKLISTA (GÄLLER EJ TEST FÖR COVID-19)

 1. Följ instruktionerna vid provtagning. Instruktionerna hittar du genom att ”skala av” det yttersta lagret av kartongen. Se filmen nedan.
 2. Fäst analyskoden på provet.
 3. Fyll i bipacksedel med namn, personnummer & signatur. Gäller endast för prover där klamydia och/eller gonorré ska analyseras!
 4. Fyll i provtagningsdatum på röret. Gäller endast för urinprover!
 5. Lägg ner märkt prov (och ev. bipacksedel) i returkartongen. 
 6. Spara din kod som du hittar längst ned på bipacksedeln.
 7. Klart att skicka! 

Ditt svar hämtar du genom att skriva in din kod på vår hemsida: dynamiccode.com

CHECKLISTA FÖR TEST FÖR COVID-19

 1. Fyll i smittskyddssedeln med namn, personnummer, signatur samt provtagningsdatum.
 2. Lägg tillbaka smittskyddssedeln i förpackningen.
 3. Riv av och spara din analyskod som du hittar längst upp på smittskyddssedeln.
 4. Ta provet enligt instruktionerna.
 5. Lägg provet i zippåsen.
 6. Lägg ner zippåsen med provet i förpackningen och stäng igen.
 7. Fäst returetiketten på förpackningen.
 8. Klart att skicka! 

Ditt svar hämtar du genom att skriva in din kod på vår hemsida: dynamiccode.com