Checklista – detta behöver du göra innan provet kan skickas in för analys

CHECKLISTA FÖR PROVTAGNING

  1. Följ instruktionerna vid provtagning. Instruktionerna hittar du genom att ”skala av” det yttersta lagret av kartongen.
  2. Aktivera testet genom att scanna QR-koden som finns på aktiveringsetiketten. Alternativt ange analyskoden på www.dynamiccode.com.
  3. Utför provtagningen genom att följa provtagningsinstruktionerna som du hittar i ditt provtagningskit.
  4. Lägg ner provmaterialet i returkartongen.  Viktigt! Packa inte aktiveringsetiketten i kartongen. Du behöver spara din aktiveringskod för att kunna hämta ditt resultat!
  5. Klart att skicka! 

Ditt svar hämtar du genom att skriva in din kod på vår hemsida: www.dynamiccode.com