Analyskod

Vanliga frågor om analyskoden

  1. Tyvärr är det inte möjligt att få sitt resultat utan sin kod. För att ingen annan ska kunna komma åt ditt provresultat är koden unik för varje provtagningskit och koden finns bara i ett exemplar. För att våra provtagningskit ska kunna vara anonyma så är det endast koden som är kopplingen till ditt resultat.

  2. Alternativ 1: Analyskoden består av 10 siffror och 4 bokstäver och du hittar den längst ner på smittskyddssedeln/bipacksedeln i ditt provtagningskit.

    Alternativ 2: Koden består av 4 bokstäver, 3 siffror och 4 bokstäver. Du hittar analyskoden på aktiveringsetiketten i ditt provtagningskit. Exempel på analyskod: ABCD-123-ABCD.