Nipt fosterscreening test

NIPT (Non-Invasive Prenatal Test) är den senaste metoden inom fosterscreening. Detta innebär att testet görs utan att vårdpersonal behöver ta prov från moderkakan eller livmodern. Med hjälp av ett vanligt blodprov från mamman testar man för ett flertal kromosomavvikelser hos det ofödda barnet. Testet är helt riskfritt både för mamman och för fostret. Blodprovet tas av vårdpersonal på ett blodprovtagninsställe. Det Nipt test som vi på carestore.com jobbar med är Panorama NIPT och det kan användas så tidigt som i 9:e graviditetsveckan. 

Panorama Nipt test är mycket säkert om det visar att fostret inte har en avvikelse. Det behöver kompletteras med andra tester om det visar en avvikelse. Resultatet har hög säkerhet men är endast indikativt.

Panorama NIPT erbjuder föräldrar en tillförlitlig screening under de tidiga veckorna av graviditeten. Innan testet måste en ultraljudsundersökning genomföras för att fastställa graviditet och graviditetvecka.