Om vårt test för hud- & fotsvamp

Symtomen som man får av hudsvamp liknar symtomen som man kan få av flera andra hudsjukdomar, t.ex. psoriasis eller eksem.

För att veta om man drabbats av hudsvamp måste man testa. Med vårt test för hudsvamp kan man få ett snabbt besked om flagande, kliande eller sprucken hud orsakas av dermatofyter. I sjukvården sker diagnos med huvudsakligen med direktmikroskopi eller svampodling i dagsläget. Dynamic Code har utvecklat ett test som detekterar arter inom släktena Trichophyton, Microsporum och Epidermophyton med PCR.

Vi erbjuder samarbetsmöjligheter där vi skräddarsyr lösningarna för varje kund. Vårt koncept omfattar hela kedjan från provtagningspaket och analysmetod till genomförande av analys och distribution av analyssvar.

Enkel provtagning

Vårt test för hudsvamp är enkelt att göra. Provtagningspaketet innehåller provtagningsmaterial, instruktioner och returförpackning. Testet görs genom att patienten själv tar ett hudprov hemma och skickar det till vårt kvalitetssäkrade laboratorium för DNA-analys. För provtagning krävs att patienten har tillgång till en nagelsax. Analysresultatet hämtas via vår hemsida med en personlig kod inom 3 dagar efter det att provet inkommit till vårt laboratorium.

Bakgrund till vårt test

Hudsvamp orsakas av att trådsvampar angriper huden. Fyra arter, T. rubrum, T. mentagrophytes, M. canis och E. floccosum, orsakar mer än 90% av dermatofytinfektionerna i Sverige och den absolut vanligaste arten är T. rubrum. Fotsvamp är vanligt förekommande, upp till 20% av den vuxna befolkningen drabbas (Läkemedelsverket). Vid hudsvamp får man ofta flagande hud, ibland spricker den och vätskar sig. Klåda kan också förekomma. Fotsvamp kan ofta behandlas med receptfria läkemedel. Vid svåra angrepp kan systemisk receptbelagd behandling behövas.

Unik analysmetod

Metodiken för Dynamic Codes test bygger på PCR. Flera forskargrupper har visat att PCR-metodiken jämför sig väl med både mikroskopering och svampodling för att diagnosticera nagel- och hudsvamp (Brillowska 2007, Garg 2009, Kondori 2010). Dynamic Code har utvecklat en metod som detekterar flera arter inom släktena Trichophyton, Microsporum och Epidermophyton, bl.a. detekteras T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, M. canis, M. audonii och E. floccosum.

Information och prisuppgifter

Kontakta oss för mer information om vårt test för nagelsvamp och för ett eventuellt samarbete.

Telefon: 013-465 53 20
E-mail: support@dynamiccode.se

Referenser

Brillowska-Dabrowska A, Saunte DM, Arendrup MC. Five-hour diagnosis of dermatophyte nail infections with specific detection of Trichophyton rubrum. J Clin Microbiol. 2007 Apr;45(4):1200-4

Garg J, Tilak R, Garg A, Prakash P, Gulati AK, Nath G. Rapid detection of dermatophytes from skin and hair. BMC Res Notes. 2009 Apr 18;2:60.

Kondori N, Abrahamsson AL, Ataollahy N, Wennerås C. Comparison of a new commercial test, Dermatophyte-PCR kit, with conventional methods for rapid detection and identification of Trichophyton rubrum in nail specimens. Med Mycol. 2010 Nov;48(7):1005-8.

Läkemedelsverket, Behandling av dermatomykoser – Behandlingsrekommendation, Information från Läkemedelsverket 6:2004

Till vårt test för hud- och fotsvamp

Hud-och-fotsvamp.png