Egenprovtagning för infektionssjukdomar

Infektioner kännetecknas ofta av feber, men kan även pågå med både normal och låg kroppstemperatur. Andra symptom kan också vara lika varandra och svåra att särskilja. Vi har därför utvecklat självprovtagningskit för bland annat covid-19, halsfluss och hudsvamp/fotsvamp. Du kan enkelt och snabbt beställa hem våra infektionstest, ta prov och skicka in för DNA-analys på vårt laboratorium. På så sätt slipper du väntetider och vården belastas mindre för test av bakterie- och virusinfektioner – samtidigt som du minskar smittorisken.