Teamet bakom Dynamic Code

För oss är det därför avgörande att hålla en mycket hög kompetensnivå inom vår kärnverksamhet.

Utöver vår egen kompetensbas har vi expertis från universitet och sjukvård knutna till oss. Vi ser också till att ständigt utveckla vår samlade kompetens, bland annat genom våra samarbeten, vidareutbildning, medverkan vid konferenser och seminarier samt vår nyrekrytering.

Anne_K 700.jpg

Lasse kopia-700.jpg

Camilla S-1.jpg

Johanna K.jpg

 

 

 

 

 


 

 

Anne Kihlgren, VD & grundare

Filosofie licenciat i biokemi. Anne är VD och en av företagets två grundare. Anne har tidigare varit anställd på SKL - Statens Kriminaltekniska laboratorium, först som projektledare vid utveckling och därefter som ansvarig för den grupp som hanterade det nationella DNA-registret över spår och brottslingar. Några av de viktigaste frågorna i samband med utvecklingen av DNA-registret var logistik, juridiska frågor, service och systemhantering i samband med biologiska prover från människor.

  


Lars Karlsson

Civilekonom. Omfattande erfarenhet från utveckling av bolag, bland annat grundare och tidigare VD för IFS och Arnek Annonsbyrå. Flera styrelseuppdrag i såväl börsbolag som onoterade bolag, sedan flera år engagerad i utvecklingen av nya kunskapsintensiva företag. Sitter i styrelserna för Arkub/TelliQ AB, Fint AB, Medius AB, Millnet AB, Swedish Biogas International AB, Litium Affärskommunikation och Dynamic Code AB.

 

 


 

 


Camilla Stark,
Digitalt affärsansvarig

Ansvarar för Dynamic Codes hemsidor, e-handel och e-hälsotjänster som erbjuds tillsammans med partners. Har många års erfarenhet av e-handel, integrationsprojekt och kommunikation. Camilla har en MBA i International Business från Handelshögskolan i Göteborg och en BS från Jönköping International business school och Dalhouse University Halifax, Canada. 

 

 


 


Johanna Karlsson, chef administration

Ansvarar för det administrativa arbetet och kundsupporten på Dynamic Code. Hon arbetar även med kundbeställningar och lagerhantering. Johanna har en kandidatexamen inom biologi från Linköpings Universitet.