Klåda i underlivet och flytningar – Bakteriell vaginos och svamp (Candida)

Bakteriell vaginos är vanligt bland kvinnor. Mellan var femte och var tionde kvinna som har mens får det. Svamp i underlivet (Candida) är vanligare och nästan 75 % av alla kvinnor drabbas någon gång i livet av svampinfektion i underlivet.

Symptomen för bakteriell vaginos och svampinfektion är likartade men de ska behandlas på olika sätt. Detta är en viktig anledning att testa för båda dessa för att få rätt behandling.

Ett och samma test för både bakteriell vaginos och candida – varför?

Bakteriell vaginos måste behandlas med antibiotika. Svamp behandlas med svampdödande ofta receptfri medicin. Att inte behandla bakteriell vaginos, kan få allvarliga följder för en kvinna. Bakteriell vaginos ökar risken för infektioner i samband med insättning av spiral och underlivsoperationer. I samband med graviditet ökar risken för komplikationer som ökad risk att föda för tidigt och infektion i samband med kejsarsnitt. Studier visar också på ökad risk att smittas av klamydia vid bakteriell vaginos. (Källa Anders Selbing, docent i Obstetrik och Gynekologi och VD för Selbing Medical AB.).

Beställ test för bakteriell vaginos och candida idag

Kan man utgå ifrån att vården följer de metoder som finns för att säkerställa diagnos?

Nej, det kan man inte. För att säkerställa diagnosen bakteriell vaginos har forskare och experter sedan tidigare utvecklat, den s k Amsels-metoden där tre av fyra kriterier krävs för att säkerställa en diagnos: flytningens karaktär, snifftest, pH-mätning och mikroskopering.

När Dynamic Code utvecklar nya tester så validerar vi alltid våra nya test mot befintliga diagnosmetoder. Då detta gjordes för testet bakteriell vaginos, visade det sig att av de 205 prover från kvinnor som besökte en STI-klinik (STI står för sexually transmitted infections eller sexuellt överförbara infektioner) för sina besvär så analyserades inget prov, d v s ingen diagnos säkerställdes enligt den metod som rekommenderas. Resultatet blev att ca 14% av kvinnorna i vår studie fick fel diagnos.

Vi vet inte idag hur många kvinnor som genomgår bristande gynekologiska undersökningar, får osäkra eller felaktiga diagnoser och fel behandlingar – helt i onödan.
Kvinnor förtjänar en säker diagnosmetod för bakteriell vaginos och en snabb och korrekt behandling. Detta är anledningen till att Dynamic Code har utvecklat och tagit fram ett enkelt självprovtagningstest där provet analyseras med DNA-teknik riktat mot bakterierna i bakteriell vaginos. Testet har 99,5% säkerhet och man får svar och kan påbörja sin behandling inom 4-5 dagar.

Men varför är det så här?

Svaret är enkelt – pengar! Varje undersökning enligt Amsels-metoden kostar mycket pengar att utföra. Då är det billgare och enklare att ge rådet ”prova med någon kräm, så får vi se om det blir bättre”. Och symptomen kanske lindras, men infektionen finns kvar – allt på bekostnad av patienten.

Man kan ibland undra. – Om något lika vanligt och allvarligt som bakteriell vaginos, hade drabbat lika många män, hade då vårdens metoder och diagnoser varit lika bristfälliga?

Symptom som klåda i underlivet

De vanligaste symptomen på bakteriell vaginos är illaluktande flytningar från underlivet, men även klåda och sveda i slidmynningen kan förekomma. I viss fall ger bakteriell vaginos inga symptom alls.
Klåda och sveda kan också bero på en svampinfektion, Candida, vilket är relativt vanligt om man har bakteriell vaginos. Men detta är två olika diagnoser som måste behandlas på helt olika sätt.

Bakteriell vaginos kan uppkomma om man får en obalans eller förändring i den vaginala bakteriefloran. Normalt domineras den vaginala mikrofloran av skyddande lactobaciller/mjölksyrebakterier. Om andra bakterier tar över på bekostnad av lactobacillerna leder det bland annat till att miljön i slidan förändras och man kan få besvär i underlivet. Bakteriell vaginos kan medföra att slidans skydd mot infektioner försämras.

bakteriell-vaginos.jpg
Exempel på bakteriell vaginos, 3D-renderat.

Orsak till bakteriell vaginos

Det är inte klarlagt varför man får bakteriell vaginos. Det finns studier som tyder på att det kan uppstå vid sexuell kontakt, men det finns också studier som talar för att det inte är så. Det är därför svårt att skydda sig mot bakteriell vaginos. Det finns ej heller något konstaterat samband mellan överdriven underlivshygien, d v s tvätt med tvål och vatten och bakteriell vaginos. 


Faktagranskad: 2017-03-31