Symptom & information

Här kan du läsa om symptom, diagnoser och få information där våra DNA-tester kan användas för att ge ett svar eller vägledning. Det kan handla om magbesvär, hudproblem, könssjukdomar, klåda i underlivet men också om kost och hälsa. Ibland är symptom tydliga men många gånger är de diffusa. Skulle du ha fortsatta symptom och besvär trots att våra test visat ett negativt svar ska du söka läkarvård. Detta kan du göra genom att kontakta din vårdcentral eller att med hjälp av oss och våra samarbeten med vårdgivare och digitala vårdcentraler.