Ungefär 70 % av de som är infekterade med trikomonas märker inte av några symptom alls. Symtomen kan också komma och gå.

Om trikomonas

Trikomonas är en sexuellt överförbar könssjukdom som orsakas av en parasit. Den kan smittas både genom vaginala och anala samlag. Ju snabbare du får behandling desto mindre är risken att du överför (smittar) trikomonas till någon annan. Trikomonas är relativt sällsynt i Sverige och kan vara svår att diagnostisera då symptomen liknar andra vanligare könssjukdomar. Internationellt är trikomonas en vanligt förekommande könssjukdom.

Trikomonas överförs, smittar, då slemhinnor kommer i kontakt med varandra när du har sex med någon annan. Ofta genom vaginala och anala samlag utan kondom. Sjukdomen överförs också via sperma och slidsekret.

Trikomonas symptom 

Ungefär 70 % av de som är infekterade med trikomonas märker inte av några symptom alls. Symptomen kan också komma och gå. Kvinnor med trikomonasinfektion kan få flytningar med en främmande doft. De kan också uppleva sveda, rodnad och ömhet i genitalierna samt irritation vid urinering. Symtomen hos män yttrar sig som klåda eller irritation i urinröret samt sveda efter urinering eller ejakulation. Sekret från penis kan också förekomma. En trikomonasinfektion kan också leda till obehag vid sex.

Trikomonasinfektioner kan också leda till värre komplikationer såsom ökad risk för att bli infekterad av HIV-virus samt att barn till kvinnor med trikomonasinfektion föds för tidigt och har låg födelsevikt. Utan behandling kan infektionen vara i flera månader och till och med år, det är därmed viktigt att en diagnos kan ställas och att behandling sätts in.

 

Känner du igen symptomen

  • Trikomonas
Beställningar före kl 13 skickas samma dag - vardagar Diskreta paket

Så här fungerar det

Ett urval av våra test

Våra hemtester, hög kvalitet & minst lika säkra som vården

Här säljer vi hemtester utvecklade av oss på Dynamic Code AB. Det är hemtester baserade på DNA-och proteinteknik. Provtagningspaketen är CE-märkta och alla tester analyseras i Dynamic Codes ackrediterade laboratorium – anonymt. 

Dynamic Code har hela kedjan från utveckling av test och produktion av provtagningspaket, till analys och distribution av provsvar. Det gör att vi kan garantera högsta kvalitet och säkerhet genom hela kedjan. Alla analyser görs i Dynamic Codes eget laboratorium och all personal har lång erfarenhet av laborativa rutinanalyser. För att säkerställa högsta säkerhet arbetar vi enligt ett väl utvecklat kvalitetssäkringssystem. Som en del i detta finns full spårbarhet på alla analyser, ner till varje enskilt prov.

Läs mer om vår kvalitetspolicy...