Bakteriell vaginos och Candida - symptom och information

Bakteriell vaginos är vanligt bland kvinnor. Mellan var femte och var tionde kvinna som har mens får det. Svamp i underlivet (Candida) är vanligare och nästan 75 % av alla kvinnor drabbas någon gång i livet av svampinfektion i underlivet.

bakteriell-vaginos-low.jpg
Exempel på bakteriell vaginos, 3D-renderat.

 

Vad ger bakteriell vaginos och Candida för symptom? 

Symptomen för bakteriell vaginos (bakterieobalans) och Candida (svamp i underlivet) har många likheter och kan därför lätt förväxlas. Du kan också ha bakteriell vaginos samtidigt som en Candidainfektion. Därför är det bra att testa sig för båda. 

Symptom för bakteriell vaginos är: 

  • Illaluktande flytningar (flytningarna kan lukta mer efter menstruation och samlag, vilket gör att det kan upplevas som att symptomen kommer och går)
  • Tunna och gråaktiga flytningar
  • Klåda eller sveda i underlivet

Symptom för Candida (svamp i underlivet) är:

  • Klåda eller sveda i underlivet, framförallt runt slidmynningen
  • Luktlösa och vitgryniga flytningar
  • Svullna och sköra slemhinnor i slidan
  • Röda, svullna och sköra blygdläppar
  • En vit hinna i vecken mellan de inre och de yttre blygdläpparna

Beställ test för bakteriell vaginos och candida

Om bakteriell vaginos och Candida

Bakteriell vaginos och Candida (svamp i underlivet) är mycket vanligt bland kvinnor. Ungefär 10–20 % av alla kvinnor i fertil ålder uppskattas ha bakteriell vaginos. Bakteriell vaginos uppkommer när du får en obalans i den vaginala bakteriefloran. Normalt domineras den av laktobaciller, men om andra bakterier tar över på bekostnad av laktobacillerna kan du få besvär i underlivet. 

Candida (svamp i underlivet) drabbar ca 75 % av alla kvinnor någon gång i livet. En svampinfektion beror på tillväxt av svamp i vaginan. I de allra flesta fall handlar det om svampen Candida albicans. Höga nivåer av svamp i underlivet kan orsaka besvär. 

Hur behandlas bakteriell vaginos och Candida?

Bakteriell vaginos behandlas med antibiotika som kan tas på olika sätt. Antingen tas antibiotikan oralt i form av tabletter eller genom att en vaginalkräm smörjs i slidan. Antibiotikabehandling förkommer också i form av vagitorier som förs in i slidan. Det är viktigt att kontakta vården om du har besvär och behandlingen inte hjälper.

Canadidainfektion behandlas vanligen med läkemedel mot svamp. Vid upprepade infektioner, fler än två på ett halvår, bör vården kontaktas. Det är också viktigt att kontakta vården om du har besvär och behandlingen inte hjälper.

Hur diagnosticeras bakteriell vaginos i  vården?

I vården diagnosticeras bakteriell vaginos och Candida genom en klinisk undersökning enligt Amsel’s kriterier där tre av fyra kriterier krävs för att säkerställa en diagnos: snifftest, flytningskaraktär, surhetsgrad (pH>4,5) och undersökning av vaginalsekret med mikroskop. Ofta undersöks inte patienten baserat på alla Amsel’s kriterier vid läkarbesöket och det mäts oftast inte heller vilka eventuella bakterie- och svamparter som förekommer. För att ställa rätt diagnos krävs det att mängden bakterier och förhållandet mellan dessa undersöks.

Dynamic Codes test för bakteriell vaginos och Candida

Med Dynamic Codes DNA-test för bakteriell vaginos och Candida kan du testa dig smidigt och diskret.

Testet detekterar sex olika bakterier (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Leptotrichia/Sneathia spp., Megaspaera spp. Mobiluncus spp. och BVAB2) i relation till Lactobacillus spp. och fyra olika svampar av släktet Candida (C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis och C. tropicalis).

Om det visar sig att du har bakteriell vaginos eller Candida hjälper vi dig vidare till en digital vårdgivare som kan hjälpa dig med e-recept och/eller rådgivning. Skulle du föredra en annan vårdgivare än de som Dynamic Code hänvisar till så är det bara att skriva ut ditt testsvar och ta med. 

Bakteriell vaginos och gravid

Är du gravid och bakteriell vaginos påvisas i ditt prov är det viktigt att du kontaktar din mödravård då det kan leda till förtidig födsel (prematur) och låg födelsevikt hos barnet. Är provet negativt, det vill säga att bakteriell vaginos eller Candida inte påvisades i ditt prov, och du fortsätter uppleva symptom kan det beror på andra orsaker. Du bör då söka sjukvård om symptomen inte mildras. 

Komplikationer

Bakteriell vaginos kan i vissa fall ge komplikationer. Det ökar t ex risken för prematur förlossning, liksom risken för infektioner efter abort eller hysterektomi (livmodern tas bort). Dessutom ökar risken att smittas av klamydia och HIV vid bakteriell vaginos.
 


Faktagranskad: 2020-02-20