Skillnaden mellan KUB och NIPT-test för dig som är gravid


Idag används flera fosterdiagnostiska metoder, där två av de vanligaste är NIPT och KUB. Båda används inom vården idag, men erbjuds inte till alla. För dig som är gravid är det bra att känna till hur testen går till, vad som skiljer dem åt och att du har möjlighet att beställa ett NIPT-test på egen hand för att få det mest tillförlitliga resultatet.

KUB-test

KUB står för Kombinerat Ultraljud och Blodprov. KUB-testet visar sannolikheten för att fostret har någon kromosomavvikelse som t ex Downs syndrom. Även två andra kromosomavvikelser, trisomi 13 och 18 kan upptäckas. Provet ger däremot inte säkra besked, eftersom det endast är sannolikheten för avvikelser som mäts. Testet kan därför kompletteras med annan fosterdiagnostik som moderkaksprov, fostervattenprov eller NIPT. Då KUB-tester endast ger en sannolikhetsuppskattning är det inte alltid helt enkelt att tolka svaret. Avvikelser kan missas eller så anges en felaktig risk för avvikelser som leder till onödiga och riskfyllda fostervattenprov.

Hur går KUB-testet till?

Först tas ett blodprov (när du har passerat vecka 9) och senare, i vecka 11–14, görs även ett ultraljud där en särskild del av fostrets nacke mäts. Dessa två delar vägs samman och ger en uppskattning av hur sannolikt det är att fostret har några kromosomförändringar.

NIPT-test

NIPT står för Non-Invasive Prenatal Testing och är också ett test för att ta reda på om fostret har någon kromosomavvikelse. Men till skillnad från KUB kan NIPT ge tydligare och säkrare resultat. Testet är helt riskfritt och innebär att DNA från fostret analyseras via ett vanligt blodprov från mamman.

Hur går NIPT-testet till?

När du är gravid innehållet ditt blod fragment av fostrets DNA. Provet kan utföras från vecka 10. Innan provet får du genomgå ett ultraljud för att visa hur länge graviditeten har pågått och om det är fler än ett foster. Sedan tas ett blodprov i armvecket som skickas till ett labb för analys.

Vad skiljer testen åt?    

Både KUB och NIPT är fosterdiagnostiska metoder och kan visa om fostret har en kromosomavvikelse som Downs syndrom. Av de två metoderna ger NIPT mer tillförlitliga resultat då fostrets DNA analyseras. NIPT testar dessutom för många fler avvikelser som är betydande att känna till.

- Det som är viktigt att tänka igenom innan man gör ett KUB- eller NIPT-test, är vad man vill använda resultatet till och hur man vill göra om man får ett svar man inte räknat med, säger barnmorskan Emma Karling Widsell.  

Emma poängterar att det är viktigt att man som par funderar igenom de här frågeställningarna tillsammans innan, och att NIPT är bra när du vill ha säkra besked.

- Det man ska vara medveten om är att KUB endast ger en sannolikhetssiffra och att alla människor är olika. Någon kan tycka att en risk på 1 av 200 är ett dåligt resultat medan en annan tycker att det är bra. Om man är särskilt orolig eller har ökad risk för någon sjukdom så är det absolut bättre att ta ett NIPT-test då det är mer tillförlitligt än KUB. Du får säkra besked, säger Emma Karling Widsell.

Nu kan alla göra ett säkert NIPT-test på egen hand.

NIPT-test erbjuds inte till alla inom vården, men du kan beställa ett NIPT-test på egen hand.

Dynamic Code, som är specialiserade inom säkra DNA-tester, erbjuder Panorama® NIPT, ett marknadsledande screeningtest med hög säkerhet (exempelvis är säkerheten för att detektera Downs syndrom över 99 %).

Få 10% rabatt på ditt nästa köp

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna och exklusiva erbjudanden