Faderskapstest - 6 veckor

Faderskapstest - 6 veckor

I lager
2 995 kr
Köp
  • Testa enkelt med kindgnuggsprov
  • Svar inom 6 veckor
  • 99,99 % säkerhet
  • Fri frakt
  • Testa enkelt med kindgnuggsprov
  • Svar inom 6 veckor
  • 99,99 % säkerhet
  • Fri frakt

Visar om faderskapet styrkts eller uteslutits

Ett barn ärver hälften av sina arvsanlag från sin mamma och hälften från sin pappa. Det innebär att de anlag som inte är gemensamma mellan mamma och barn måste komma från barnets pappa. En man som saknar dessa anlag kan därmed inte vara pappa till barnet. Hittas dessa anlag hos en undersökt man är sannolikheten mycket stor att han är pappa till barnet. Resultatet visar om faderskapet styrkts eller uteslutits med en säkerhet på 99,99 %. Detta test kan även utföras även om inte mamman medverkar i provtagningen. Även då har svaret en hög säkerhet, dock inte alltid 99,99 %. I svaret framgår det alltid hur stor sannolikheten är att det är den undersökta mannen som är pappa till barnet.

Testa snabbt och enkelt

Med vårt DNA-test för faderskapsbestämning kan du testa snabbt och smidigt. Du beställer enkelt testet här på dynamiccode.com och sedan skickas det till dig i ett diskret kuvert. I paketet finns provtagningsmaterial för tre personer (barn, mamma och pappa) och en returförpackning. Instruktionerna är tydliga och provet tas enkelt genom att gnugga insidan av kinden med en medföljande tops. Detta faderskapstest kan därför bara utföras efter att barnet är fött.

När ni har tagit proven skickar ni dem till vårt kvalitetssäkrade laboratorium för analys. Returförpackningen är förfrankerad och adresserad.

Gäller inte som rättsligt underlag

Det här testet är inte godkänt som rättsligt underlag. Vill du göra ett test som är godkänt som rättsligt underlag hänvisar vi dig till vårt andra faderskapstest som du hittar här. Vi utför varje år flera tusen faderskapstester åt kommuner, landsting och myndigheter.

Svar på ditt test inom 6 veckor*

Efter det att proven kommit fram till oss tar det max sex veckor innan analysen är klar. Svaret sammanställs i ett utlåtande som signeras av en handläggare hos oss och skickas till dig. Analysen genomförs i vårt kvalitetssäkrade laboratorium och svaret är mer än 99,99 % säkert.

* Gäller efter ankomst till labb, helgfri mån-fre

Detta test är ackrediterat av Swedac enligt standarden ISO 17025
Fri frakt och snabb leverans Diskreta paket

Så här fungerar det

Ett urval av våra test

Våra DNA-tester

Här säljer vi DNA-tester utvecklade av oss på Dynamic Code AB. Det är tester baserade på DNA- och proteinteknik. Provtagningspaketen är CE-märkta och alla tester analyseras i Dynamic Codes kvalitetssäkrade laboratorium – helt anonymt. 

Dynamic Code har hela kedjan från utveckling av test och produktion av provtagningspaket, till analys och distribution av provsvar. Det gör att vi kan garantera högsta kvalitet och säkerhet genom hela kedjan. Alla analyser görs i Dynamic Codes eget laboratorium och all personal har lång erfarenhet av laborativa rutinanalyser. För att säkerställa högsta säkerhet arbetar vi enligt ett väl utvecklat kvalitetssäkringssystem. Som en del i detta finns full spårbarhet på alla analyser, ner till varje enskilt prov.