Självtest för HPV.

Självtest för HPV.

DNA-test för Humant papillomvirus för kvinnor

Test för HPV

HPV_fram_VG.png

  • Detekterar de 14 högriskstammarna som kan orsaka livmoderhalscancer
  • Enkel provtagning hemma
  • Svar inom 5 vardagar efter provet ankommit till laboratoriet
  • Kompletterar vårdens screeningprogram

 

HPV - vanligt och smittsamt

HPV, humant papillomvirus, är en grupp på över 200 virus som smittar vid oskyddat sex. 14 av dessa HPV-stammar benämns som högriskstammar.

HPV-infektioner ger sällan några symptom och just därför är det viktigt att testa sig regelbundet för att upptäcka eventuella infektioner i tid. Ungefär 90 % av alla människor kommer få en HPV-infektion någon gång i livet, men de allra flesta av dessa infektioner läker ut av sig själv inom två år. Om infektionen är kvardröjande och ger upphov till cellförändringar kan det dock leda till livmoderhalscancer.

Dynamic Codes självtest för HPV för kvinnor som detekterar alla 14 högriskstammar. Detta gör det möjligt för kvinnor att på egen hand ta ett HPV-test genom ett enkelt vaginalprov.

Ett komplement till de nationella insatserna

Från och med 2010 vaccineras alla flickor, och till hösten 2020 även pojkar, för HPV i Sverige. Vaccinationen skyddar mot nio högriskstammar och har man inte tidigare utsatts för infektion av de specifika stammarna ger vaccinet 70–90 % skydd.

I Sverige screenas alla kvinnor i åldrarna 23–64 år för HPV och cellförändringar. Mellan 23–50 år kallas man vart tredje år för att därefter kallas var sjunde år upp till 64 års ålder. Det är mycket viktigt att gå på sina screeningbesök för att tidigt hitta eventuella infektioner och förändringar, men trots det uteblir var femte kvinna från screeningen.

Vårt test kompletterar HPV-testningen i screeningprogrammet genom att fånga upp de 20% som av olika skäl uteblir, och genom att kunna följa upp HPV-infektioner på ett smidigare sätt. Testet utgör också en möjlighet för dem som vill testa sig med tätare mellanrum.

 

Läs fullständigt produktdatablad

 

Mer information

Telefon: 013-465 53 20

För beställning

E-post: b2b@dynamiccode.com

Så funkar det

1. Beställ

Självprovtagningskitet skickas hem till dig i ett diskret kuvert.

2. Ta provet

Följ instruktionerna och ta provet själv, när det passar dig. Spara den anonyma analyskoden.

3. Provet analyseras

Vårt kvalitetssäkrade labb analyserar ditt prov med den senaste DNA-tekniken.

4. Hämta ditt svar

Med analyskoden hämtar du ditt svar på vår webb. Du får alltid en medicinsk rekommendation tillsammans med ditt provsvar.