Om vårt test för fyra könssjukdomar

Produktdata för Dynamic Codes test för könssjukdomar (klamydia, mykoplasma, gonorré och trikomonas).

Testet bygger på självprovtagning med laboratorieanalys. Testet består av en förpackning innehållande en vaginalprovpinne för kvinnor och en urintestpinne för män samt medföljande instruktioner, bipacksedel och returförpackning. Kunden tar testet själv hemma i enlighet med instruktioner och skickar det sedan till laboratoriet för analys.

Analysprincip

Analyserna utförs av Dynamic Code AB:s kvalitetssäkrade laboratorium. Analysen detekterar förekomst av bakterierna Chlamydia trachomatisMycoplasma genitalisNeisseria gonorrhoeae och parasiten Trichomonas vaginalis. Klamydia och mykoplasma analyserna är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025 och granskas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

Med hjälp av en provpinne tas vaginalt prov för kvinnor och urinprov för män enligt medföljande instruktioner. Detta skickas sedan till laboratoriet för analys.

Analys sker med Dynamic Codes egenutvecklade metod, genom att i en multiplex PCR detektera två olika sekvenser för respektive bakterie och parasit. För klamydia används målsekvenserna membranprotein omcB och den kryptiska plasmiden. För mykoplasma används MgPa och Mg23S. För gonorré används opa och porA och för trikomonas TV act och TV hyp. Detektion av flera målsekvenser minimerar risken för att missa mutationer hos bakterierna respektive parasiten. Vidare används också en Intern Positiv Kontroll (IPC, Internal Positive Control) som syftar till att upptäcka falska negativa resultat som kan bero på PCR-inhibering.

Begränsningar

För detektion av bakterierna är det viktigt att det gått minst 7 dagar från misstänkt smittotillfälle innan provet tas. Detta för att bakterierna ska hinna infektera och uppnå detekterbara nivåer.

Provet ska inte tas direkt efter samlag eller i samband med mens.