Ett barn ärver hälften av sina arvsanlag från sin mor och hälften från sin far. Därför ska man kunna hitta anlag från båda föräldrarna hos barnet. 

 

Faderskapsanalys

Människans arvsmassa består av DNA som finns i de flesta celler. Ett barn ärver hälften av sina arvsanlag från sin mor och hälften från sin far. Därför ska man kunna hitta anlag från båda föräldrarna hos barnet. För faderskapstester gäller att de anlag som inte är gemensamma mellan mor och barn måste komma från barnets far. En man som saknar dessa anlag kan inte vara far till barnet. Om man däremot hittar dessa anlag hos en undersökt man är sannolikheten mycket stor att han är far till barnet. Med ett släktskapstestanalyseras arvsanlagen med DNA-teknik i så kallade markörer, som benämns mikrosatelliter.

Hur säker är en faderskapsanalys?

Våra faderskapsanalyser har, i de fall mannen inte är utesluten, i genomsnitt en sannolikhet på minst 99,99 % att mannen ifråga är far till barnet.

Är resultatet från faderskapstestet juridiskt hållbart?

Faderskapsanalyser som har bevittnats av en tredje part är juridiskt hållbara och kan användas vid en eventuell rättslig prövning.

Måste mamman medverka vid faderskapstest?

Vi rekommenderar att mamman medverkar vid faderskapsanalys, men det är många gånger möjligt att få ett säkert resultat även utan mammans medverkan

  • Faderskapsanalys

Få svar med våra faderskapstest

Fri frakt och snabb leverans Diskreta paket

Så här fungerar det

Ett urval av våra test

Våra DNA-tester

Här säljer vi DNA-tester utvecklade av oss på Dynamic Code AB. Det är tester baserade på DNA- och proteinteknik. Provtagningspaketen är CE-märkta och alla tester analyseras i Dynamic Codes kvalitetssäkrade laboratorium – helt anonymt. 

Dynamic Code har hela kedjan från utveckling av test och produktion av provtagningspaket, till analys och distribution av provsvar. Det gör att vi kan garantera högsta kvalitet och säkerhet genom hela kedjan. Alla analyser görs i Dynamic Codes eget laboratorium och all personal har lång erfarenhet av laborativa rutinanalyser. För att säkerställa högsta säkerhet arbetar vi enligt ett väl utvecklat kvalitetssäkringssystem. Som en del i detta finns full spårbarhet på alla analyser, ner till varje enskilt prov.