Gonorré - symptom och information

De senaste åren har antalet fall av gonorré gått upp kraftigt i Sverige, särskilt i gruppen män som har sex med män.

Gonorré är en sexuellt överförbar könssjukdom som orsakas av bakterier. Den kan smittas både genom vaginala och anala samlag. Ju snabbare du får behandling desto mindre är risken att du överför (smittar) gonorré till någon annan.

Gonorré överförs, smittar, då slemhinnor kommer i kontakt med varandra när du har sex med någon annan. Ofta genom vaginala och anala samlag utan kondom. Sjukdomen överförs också via sperma och slidsekret.

Beställ gonorrétest idag

Symptom gonorré

De flesta kvinnor har inga eller milda symptom vid gonorré. De symptom som kan uppkomma är smärta eller sveda vid urinering, ökade flytningar och blödningar mellan menstruationerna. De män som känner av symptom av gonorré kan ha sveda vid urinering, vita, gula eller gröna flytningar från penis och ömma och svullna testiklar. Även män kan vara symptomfria trots gonorré. Gonorré kan också öka risken för att smittas av HIV. Mer ovanliga symptom är att man får feber, värk eller svullnad i en stor led till exempel knät eller foten eller ont i nedre delen av magen.

Det är viktigt att behandla gonorré så snart som möjligt för att undvika komplikationer och vidare spridning. En obehandlad gonorréinfektion kan bland annat leda till nedsatt fertilitet hos både kvinnor och män. Om man misstänker att man är smittad är det viktigt att testa sig. Om testet påvisar gonorrébakterier får du remiss för läkarvård, eftersom gonorré lyder under smittskyddslagen.

Smittskyddslagen

I Sverige lyder gonorré under Smittskyddslagen vilket innebär att du måste kontakta sjukvården för behandling och smittspårning om du lämnat ett positivt självtest. När du varit hos läkaren meddelar han/hon oss att sjukvården tar över ansvaret för smittspårning och behandling. Om vi inte får något sådant meddelande skickar vi två påminnelser till dig, en efter tre veckor och en efter fem veckor. Om vi efter sju veckor ännu inte fått meddelande från läkare anmäls du till Smittskyddsenheten i det landsting som du tillhör (enligt 4 kap. 7 § SmL).


Faktagranskad: 2016-07-26