Mykoplasma (genitalium) - symptom och information

Mykoplasma är en av Sveriges vanligaste könssjukdomar och uppskattas vara lika vanlig som klamydia, d v s ca 36 000 fall /år, och orsakas av bakterien Mycoplasma genitalium. Mykoplasma ingår inte i Smittskyddslagen och därmed är det inte en sjukdom som testas rutinmässigt i vården och behandlingen måste du bekosta själv.

Hur smittar mykoplasma och kan jag göra något åt det?

Mykoplasma smittar vid oskyddat sex både vaginalt, analt och oralt. I ovanliga fall kan mykoplasma även smitta till ögonen. Bakterien fäster på slemhinnor och smittar då slemhinnor kommer i kontakt med varandra. Bakterien kan också smitta via vaginalsekret och sperma. Mykoplasma behandlas med antibiotika.

Beställ mykoplasmatest idag

Vad ger mykoplasma (genitalium) för symptom?

Mykoplasma saknar ofta symptom helt, men kan orsaka sveda vid urinering, annorlunda flytningar, mellanblödningar, flytningar från penis samt smärta i nedre delen av magen eller pung. Symptomen är desamma som för många andra vanliga könssjukdomar t ex klamydia, gonorré, trikomonas.

Så funkar ett självtest för mykoplasma

Med Dynamic Codes mykoplasmatest kan du testa om du har mykoplasma och få hjälp med diagnos och behandling utan att behöva besöka en vårdcentral. Du köper Test för Mykoplasma på Dynamic Codes webbsida och testet skickas då till den adress du anger vid beställningen. När du har fått testet tar du antingen ett vaginalprov (kvinna) eller urinprov (man) med det medföljande provtagningsmaterialet enligt instruktionerna. Det är viktigt att det gått minst 14 dagar från smittotillfället till provtagningen. Det är den tid det tar för bakterierna att orsaka infektion. Provet tas genom att rotera en provtagningspinne mot vaginalväggen eller genom att urinera på en provtagningspinne och gör alltså inte ont. Du skickar sedan provet till Dynamic Codes kvalitetssäkrade laboratorium och senast 24 timmar efter att provet inkommer till laboratoriet får du ditt svar på Dynamic Codes webbsida. Med din personliga analyskod hämtar du provsvaret och får reda på om ditt prov visade på mykoplasma eller inte. Vid positivt provsvar får du även veta om bakterierna är resistent mot den vanligaste antibiotikagruppen, makrolider, eller inte. Denna information är viktig för att en läkare ska kunna ordinera dig den bäst lämpade antibiotikan.

Visar det sig att du har mykoplasma får du direkt hjälp att komma i kontakt med en digital vårdgivare som hjälper dig med behandling. Skulle du föredra en annan vårdgivare än de som Dynamic Code hänvisar till så är det bara att skriva ut ditt testsvar och ta med.

mycoplasma-genitalium-mykoplasma.jpg
3D-rendering av bakterien Mycoplasma genitalium som orsakar sjukdomen Mykoplasma.

Vilket test för mykoplasma ska jag välja?

Med Dynamic Codes Test för fyra könssjukdomar (klamydia, gonorré, trikomonas, mykoplasma) får du reda på om du har någon av de vanligaste könssjukdomarna i Sverige och världen. Alla dessa könssjukdomar har liknande symptom eller är helt symptomfria. Därför erbjuder Dynamic Code detta omfattande test för att du ska kunna testa dig för alla sjukdomarna på en och samma gång. Dynamic Code erbjuder också Test för klamydia och mykoplasma och Test för mykoplasma. Oavsett vilket test du väljer får du vid positivt provsvar veta om bakterierna är resistenta mot den vanligaste antibiotikan eller inte.

Komplikationer

En obehandlad mykoplasmainfektion kan leda till äggledarinflammation hos kvinnor och bitestikelinflammation hos män. För gravida kvinnor med mykoplasma ökar risken för tidig födsel och låg födelsevikt hos barnet. Barnet kan också smittas av mykoplasma i ögonen vid förlossningen. Det är även lättare att blir smittad av någon annan könssjukdom om du har mykoplasma och det finns indikationer på att en obehandlad mykoplasmainfektion kan leda till infertilitet.


Faktagranskad: 2019-05-22