En dag kring faderskapsutredningar

Bild faderskapsdag.jpg

DATUM:      2016-10-13
TID:             09.30 -16.00
PLATS:        Scandic City, Gamla Tanneforsvägen 51, Linköping.
 

Vi riktar oss till dig som idag jobbar med faderskapsärenden och som idag antingen samarbetar med oss på Dynamic Code eller som är nyfiken på vår verksamhet och vad vi kan göra för dig i ditt arbete.

Utbildningsdagen syftar till att ge dig kunskaper och verktyg för att handlägga och utreda faderskapsärenden, ge praktiska tips användare emellan och en kortare inblick i Dynamic Codes laboratorieverksamhet.

Dagen bjuder bl. a. på:

  • Dynamic Codes faderskapsbestämningar
  • Socionomernas praktiska tips för att handlägga, utreda och fastställa faderskapsärenden.
  • Juridiska villkor – rättegång och bevisvärde i mål om faderskap
  • Beskrivning av och praktiska erfarenheter från kommunerna vad gäller arbete med faderskapsutredningar


ANMÄLAN:

Dagen kostar 200 kr/person inkl moms och då ingår fika och mat. Anmälan och ev önskemål om transport sker senast 8 september 2016 och skickas till camilla.stark@dynamiccode.se. Din anmälan är bindande. Anmäld plats kan överlåtas till kollega. Först till kvarn gäller, då det är begränsat antal platser. Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare.

BETALNING:
Betala 200 kr till bg.nr 5129-7364 eller til pg.nr 26 97 22-5 och skriv vilken kommun samt ditt/era namn på betalningen.

KONTAKT:
Camilla Stark, 0708-191625, camilla.stark@dynamiccode.se