Specialistläkare Bengt Lavö

Bengt Lavö är specialistläkare i gastroenterologi på Sophiahemmet i Stockholm men jobbar även tillsammans med Medicheck.se för att hjälpa patienter med mag- och tarmbesvär via videomöte. 

Bengt Lavö kom till Sophiahemmet 1997 efter att ha haft egen praktik i läkarhuset vid Odenplan i Stockholm. Dessförinnan arbetade han på Akademiska sjukhuset i Uppsala där han också skrev en doktorsavhandling om celiaki (glutenintolerans) 1991.

– Avhandlingen handlade om hur kroppen reagerar på glutenproteinerna när de kommer ner i tarmen. Vi jämförde friska personer med de som hade celiaki och som visade sig få en inflammatorisk reaktion på gluten. Glutenintolerans och glutenkänslighet är ett utbrett problem, och på den tiden då förstod man inte hur reaktionerna uppstod. Idag vet man att det är en autoimmun reaktion. Man vet också mer om mekanismerna bakom, och att kosten är det viktiga.

bengt-lavo.jpg