welden_utantext_tmp32228.jpeg

Kvinnors hälsa

Säkrare och snabbare än hos doktorn

Upp till en månads väntan på tid hos gynekologen. Eller allt klart på 4 dagar utan att ens lämna hemmet? Kvinnohälsa för oss handlar om att ge säkra och snabba svar så att kvinnor själva kan ta större kontroll över sin egen hälsa.

Beställ ett test, gör provtagning, skicka in provet, få svar på nätet via personlig kod och om det behövs, e-recept eller kontakt med läkare via vårdcentral på nätet. Vård från början till slut på bara några dagar, där testerna ger svar med 99,5% säkerhet tack vare vår DNA-teknik. Det är både snabbare och säkrare än vad vården erbjuder.

Hela vårdkedjan via nätet

Idag handlar tyvärr vård och kvinnohälsa mycket om väntan. Och denna väntan föder förstås oro och stress, som läggs ovanpå den stress som många redan känner i sina hektiska liv. Istället för att snabbt få svar och hjälp, handlar det snarare om 1-6 veckor och att dessutom kanske få en tid klockan tre på eftermiddagen där man är tvungen att gå från jobbet utan att ens hinna duscha. 

Vad vår digitala vårdkedja handlar om är en ”gör-det-själv-hälsa” där du får större kontroll över din egen situation och hälsa. Och som faktiskt är mer tillförlitlig än den traditionella vården.

Dubbel säkerhet

Trots en nära 100% säkerhet i våra tester finns ytterligare en fördel. Testerna ger inte bara svar på ett symptom, utan på flera där symptomen kan vara likartade men ska behandlas olika. Med våra tester får du därmed exakta svar om vad det handlar om, och kan följa upp med exakt rätt antibiotika eller annan behandling.

Mer för kvinnohälsa

Just nu utvecklar vi ännu fler tester just för kvinnohälsa. De tester som finns idag handlar om bakterier och svamp, könssjukdomar, blodproppar och snart även fosterdiagnostik (NIPT-test). Tillsammans med vår digitala vårdlina handlar det helt enkelt om att skapa en bättre kvinnohälsa. Där kvinnor själv kan välja mellan vården eller att göra själv. Ett tryggt och säkert val där valfriheten i sig är en del av hälsan.          

Säkerhet & integritet hos vår partner för e-recept och rådgivning

Den tekniska plattformen som vi använder för videomöten och digitala hälsoformulär räknas som en medicinteknisk produkt. Den är CE-märkt och uppfyller Läkemedelverkets krav på medicinsktekniska produkter. All data är krypterad och behandlas enligt personuppgiftslagen och patientdatalagen.

Beställningar före kl 13 skickas samma dag - vardagar. Diskreta paket

Så här fungerar det

Ett urval av våra test

Våra hemtester, hög kvalitet & minst lika säkra som vården

Här säljer vi hemtester utvecklade av oss på Dynamic Code AB. Det är hemtester baserade på DNA-och proteinteknik. Provtagningspaketen är CE-märkta och alla tester analyseras i Dynamic Codes ackrediterade laboratorium – anonymt. 

Dynamic Code har hela kedjan från utveckling av test och produktion av provtagningspaket, till analys och distribution av provsvar. Det gör att vi kan garantera högsta kvalitet och säkerhet genom hela kedjan. Alla analyser görs i Dynamic Codes eget laboratorium och all personal har lång erfarenhet av laborativa rutinanalyser. För att säkerställa högsta säkerhet arbetar vi enligt ett väl utvecklat kvalitetssäkringssystem. Som en del i detta finns full spårbarhet på alla analyser, ner till varje enskilt prov.

Läs mer om vår kvalitetspolicy...